PERSBERICHT Terug >>


Meester-gezel: innovatie door kennistransfer
Elke dag lees je over innovatieachterstand in het midden- en kleinbedrijf. En om daar wat aan te doen worden innovatieve oplossingen bedacht. Zoals de meester-gezelrelatie, oftewel ondernemer-student. Onder regie van een task force van het Adviescollege voor de Markt zijn in korte tijd zes paren gevormd die een half jaar samenwerken, waarbij de student zijn masterproof moet voltooien. Dit kan zijn een ontwerp voor een nieuw product, een softwareprogramma, een wetenschappelijk artikel of een goed uitgewerkt idee. Een geslaagde samenwerking kan ertoe leiden dat de student zijn activiteiten met of voor het bedrijf voortzet. Daarnaast zal de spin-off van deze projecten leiden tot additionele innovaties en nieuwe ondernemingen.


Naar boven