PERSBERICHT Terug >>


Rijksuniversiteit zet briljante studenten in om innovatie Groningse bedrijfsleven te bevorderen
Zeer slimme studenten worden door de Rijksuniversiteit Groningen ingezet bij de gewenste innovatie van het bedrijfsleven in Groningen. Dat gebeurt middels een moderne variant op de meester-gezel relatie uit de middeleeuwen. De slimme student gaat daarbij als gezel aan de slag maar het is de bedoeling dat hij zo snel mogelijk zijn meester evenaart. En dat moet dan de broodnodige innovatie van Groningse bedrijven stimuleren.

Is de Meester-gezel-relatie een effectieve methode voor kennisoverdracht? Deze vraag staat centraal bij het Talentproject. Bij dit onderzoeksproject wordt de Meester-Gezelrelatie toegepast bij kennisuitwisseling tussen de universiteit en het bedrijfsleven. Voor een periode van 8 maanden worden 10 excellente studenten van de RuG gekoppeld aan evenveel meesters. De student wordt uitgedaagd om tijdens deze periode de meester te evenaren of zelfs te overtreffen. Het belangrijkste doel van dit project is kennis over te dragen en daarmee innovatie te stimuleren. Daarnaast wordt een onderwijsmodel ontwikkeld op basis van de ervaringen van dit project.

De doestellingen van dit project sluiten aan bij het regionale en nationale beleid op het gebied van innovatiebevordering.

Momenteel zoekt de projectgroep bedrijven in Noord Nederland waar een excellente meester een cruciale rol speelt. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk spreiding tussen verschillende vakgebieden voor zowel meesters als studenten. Voor de deelnemende bedrijven kan de samenwerking met de studenten innovatie opleveren. Na afloop van het project bestaat de mogelijkheid dat kansrijke ideen of voorstellen met Kompasgelden worden ondersteund bij verdere ontwikkeling.

Men is tevens op zoek naar ondernemende studenten. Studenten van alle faculteiten van de RuG worden uitgenodigd zich aan te melden voor dit project. De studenten schrijven in 3 maanden een werkstuk aan de hand van een door de expert geformuleerde onderzoeksvraag of opdracht. Als dit werkstuk worden goedgekeurd dan krijgt de student 4 maanden de kans om een meesterproefstuk te maken. Dit kan een zijn een ontwerp, een softwareprogramma, een idee, een business plan, een wetenschappelijk artikel of een scriptie. De student kan daarmee een rol spelen in het ontwikkelen van nieuwe inzichten en het zichtbaar maken van aanwezige kennis.

Het beste onderzoek wordt beloond. Zowel de student als de meester krijgt een prijs. De meester krijgt de Nationale Comenius Leergang aangeboden. Deze is beschikbaar gesteld door AOG Contractonderwijs B.V. De student wordt beloond met een prijs ter waarde van 5000,-. De beloningen worden in juni 2004 uitgereikt.

De projectgroep bestaat onder andere uit vertegenwoordigers van Syntens, VNO-NCW Noord, Adviescollege voor de Markt en Noordelijke Kamers van Koophandel. Vanuit de RuG zijn aanwezig prof. dr. G.J.E.M. Sanders, directeur van het Ubbo Emmiusfonds en namens de faculteit bedrijfskunde prof. dr. S.K.Th. Boersma, de initiatiefnemer van dit project. Het projectmanagement wordt uitgevoerd door Q-modus BV. Voor meer informatie over dit project en voor het aanmelden van bedrijven en studenten kan men contact opnemen met Gea Vellinga. Haar e-mail is: g.vellinga@q-modus.nl o.v.v. Talentproject. Telefonisch contact opnemen kan ook: 050-3638840 of 06 51556619


Naar boven