IN DE PERS    

Stagiair zorgt voor stroomversnelling
Student bedrijfskunde Joost Sterenborg voerde tijdens zijn stage een marktverkenning uit voor het Groningse biotech-bedrijf Bioclear. Het resultaat: zakelijk succes n een prijs voor de beste stage.
Bron: Broerstraat 5, oktober 2007
Bekijk dit artikel

Q-modus toont Finnen onderwijsmethode
Het Noordelijk Talentproject van Q-modus BV krijgt mogelijk een voet aan de grond in Finland, Een delegatie van het Groningse bedrijf reisde gisteren af  naar het Scandinavische land om een presentatie te geven op de Nederlandse ambassade in Helsinki.
Bron: Dagblan van het Noorden, stadseditie, 11 oktober 2007
Bekijk dit artikel

Uniek meester-gezelproject stevent af op succes
Een idee uit de middeleeuwen blijkt ook anno 2007 nog heel bruikbaar. Het aloude gildesysteem herleeft in het Talentproject van de Rijksuniversiteit Groningen. Ervaren meesters dragen hun kennis over aan jonge gezellen. Maar tegenwoordig is dat geen eenrichtingsverkeer meer.
Bron: Dagblad van het Noorden, 22 juni 2007
Bekijk dit artikel

De student als ondernemer
Er worden steeds meer initiatieven ontplooid om studenten na hun afstuderen voor het noorden van het land te behouden. Omdat er in het noorden weinig werk is voor hoger opgeleiden vertrekken ze naar het westen, de zogenaamde braindrain. Projecten als Stable, Frisjes, Jong Ondernemer Dag en Talentproject moeten dit verschijnsel een halt toeroepen.
Bron: NHL Magazine, nr 5 - juni 2007
Bekijk dit artikel

Talentproject in HD Magazine
Bron: HD Magazine, editie februari 2007
Bekijk dit artikel


Talentproject stimuleert
Bij de Hogeschool Drenthe beschouwen ze student Rik Vugteveen als een talent, en ondernemer Albert Huitsing van Huitsing Embedded Systems als een meester. Samen vormen ze sinds september dan ook een Meester-gezel paar in het Talentproject.
Bron: Kamerkrant Drenthe, december 2006
Bekijk dit artikel

Braindrain moet ingedamd
Recruiting Noord wil talent voor de regio behouden.
Duizenden afstudeerders van universiteit en hogeschool keren het Noorden jaarlijks de rug toe. Kostbaar talent gaat zo verloren. De manifestatie Recruiting Noord wil een dam opwerpen tegen deze braindrain.
Bron: Kamerkrant nr. 9 november 2006
Bekijk dit artikel

Talentproject: leren van een expert
Bij de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen is het inmiddels een succes: afstuderen in samenwerking met een expert uit het bedrijfsleven via het Talentproject. Ook binnen de CHN is deze mogelijkheid nu aanwezig.
Bron: CHN Krant Times 11, 6 juni 2006
Bekijk dit artikel

Talentproject laat tijden van meesters en gezellen herleven
Justin Drupsteen, student Bedrijfskunde aan de RU Groningen, werkt bij De Vries Kozijnen aan zijn afstudeeropdracht. Hij is geen 'gewone' stagiair, maar een van de uitverkorenen die via het Talentproject van zijn universiteit als gezel aan een meester uit het bedrijfsleven wordt gekoppeld.
Bron:  Cobouw, nummer 110, maandag 12 juni 2006
Bekijk dit artikel

Studenten steunen MKB in Talentproject
Studenten en het midden- en kleinbedrijf (MKB) hebben elkaar heel wat te bieden. Dat is de gedachtengang achter het Talentproject van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), NHL, CHN, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Drenthe. SInds drie jaar kunnen studenten aan de universiteit en hogescholen meedoen aan dit traject, waarin ze hun kennis overdragen op het MKB en zelf kans maken op een baan in de regio.
Bron:  Friescg Dagblad 2 juni 2006
Lees dit artikel

Gezocht: bedrijven met problemen
Bedrijven die in de penarie zitten, kunnen zich voortaan melden bij onderwijsinstellingen in het noorden. Het Talentproject, waarbij studenten concrete  opdrachten, uitvoeren in het midden- en kleinbedrijf, wordt fors uitgebreid.
Bron: Leeuwarder Courant 2 juni 2006
lees dit artikel

Revival meester-gezel-relatie
Drie jaar geleden ging vanuit de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen het Talentproject van start. Excellente studenten worden als 'gezel' gekoppeld aan een meester uit het bedrijfsleven. Inmiddels loopt er ook een HBO-variant.
Bron: Kamerkrant Friesland nr.1 februari 2006
Bekijk dit artikel
Lees als word document

Kennis, innovatie en informeel leren
Het bevorderen van kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen, dat is wat Nederlands eerste KM-professor voor ogen stond bij de opzet van het  Talentproject. Kennisoverdracht in een moderne variant van het aloude meester-gezelprincipe, een vorm van informeel leren die innovatie kan stimuleren.
Bron: IK Magazine, nummer 5/6 2005
Bekijk eerste deel van dit artikel
Bekijk tweede deel van dit artikel

Talentproject in HD Magazine
Het Meester-Gezel Talentproject heeft iets weg van oude tijden. In vroegere tijden ging een Gezel in leer bij een Meester om de fijne kneepjes van het vakmanschap van de meester te leren Deze methode wordt gebruikt in het Talentproject, want het is de bedoeling dat er kennisuitwisseling plaatsvindt tussen een expert uit het bedrijfsleven (Noord-Nederland), de Meester, en een student van een van de kennisinstellingen van Noord Nederland, de Gezel.
Bron: HD Magazine - november 2005 
Bekijk dit artikel


Talentenjacht op universiteit en hogeschool
Al in de Middeleeuwen was het een succesvol verschijnsel, de opleiding in de diverse gildes van de gezel door zijn meester. Onder druk van (internationale) concurrentie moet gewerkt worden aan innovatiekracht. Daarom is het middeleeuwse principe weer van stal gehaald in de noordelijke provincies... Het Talentproject: innovatie door toepassing van de meester-gezelrelatie.
Bron: Regiopinie, nummer 5 - 2005
Bekijk dit artikel

Beste meester en gezel zitten in bulkhandling
Bedrijfskundestudent Wouter van der Goot van de RUG en directeur Jur Lommerts van Jansen & Heuning Bulk Handling Systems zijn woensdagavond uitgeroepen tot het beste meester-gezel paar van 2005.
Bron: UK, 5 - 29 september 2005
Bekijk dit artikel

Succesvol Talentproject op herhaling
Het Talentproject is op zoek naar meesters uit het bedrijfsleven die hun kennis en ervaring willen delen met talentvolle studenten. Het Talentproject in Drenthe wordt, na het succes van vorig jaar, voortgezet.
Bron: Kamerkrant Drenthe, no. 6 2005
Bekijk dit artikel

Talentproject met meester-gezelformule slaat aan
Zelfs vanuit het buitenland is er al interesse voor! Wie weet waait het concept van het Talentproject van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) straks wel heel Europa over... In ieder geval is dit project, waarbij experts uit het noordelijk bedrijfsleven en RUG-studenten aan elkaar worden gekoppeld om samen te werken aan innovatieve onderzoeksprojecten, in nog geen anderhalf jaar tijd uitgegroeid tot een groot succes. Zo groot, dat het vindingrijke project vanaf 1 januari voor een periode van 3 jaar ook een HBO-variant krijgt.
bron: Kompaskrant nummer 25 - december 2004
Bekijk dit artikel

Talentenproject universiteit krijgt volgend jaar vervolg
Het Talentenproject van de Rijksuniversiteit Groningen krijgt een vervolg. Naast de universiteit zullen hbo-instellingen in de drie noordelijke provincies volgend jaar studenten afleveren die gekoppeld worden aan meesters uit het bedrijfsleven.
bron: dagblad van het Noorden - 18 november 2004
Bekijk dit artikel

Meester en gezel combineren hun talenten; Verkoop van belevenissen in de dierentuin
Ooit kocht je een product. Tegenwoordig gaat het om belevenissen. Commercieel directeur Cathalijne Elings van Dierenpark Emmen en bedrijfskundestudente Jessica Offenberg gingen, als meester en gezel, op zoek naar de belevingswaarde van attracties in het dierenpark.
bron: Broerstraat 5 - oktober 2004
Bekijk dit artikel

Studenten werken als Gezel in het Noordelijk bedrijfsleven
Het unieke Talentproject van de Economische Faculteit van de RUG. Het project koppelt, net als in het gildesysteem tijdens de middeleeuwen gebeurde, een talentvolle student als Gezel aan een Meester.
Bron: TV-Noord - TV-Drenthe - 26-27 juni 2004
Bekijk dit artikel

Bedrijfskundestudente wint project
Studente bedrijfskunde Jessica Offenberg is in het Zernikegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen tot winnaar uitgeroepen van het Meester-Gezel Talentproject van de universiteit.
Bron: Dagblad van het Noorden - 3 juni 2004
Bekijk dit artikel (jpg)

Terug naar de meester-gezelverhouding
Het HRD Magazine van April 2004 bevat een artikel over het Meester-Gezel Talentproject. Het betreft een interview met een ondernemer (Dhr. J. Lommerts van Jansen & Heuning) die meedoet aan het Talentproject van de Rijksuniversiteit Groningen. Hierin wordt het oude gildenmodel gebruikt om via talentvolle studenten bedrijven op het spoor van nieuwe producten en diensten te brengen.
Voor de inhoud van het artikel verwijzen we u naar het HRD Magazine van april 2004.

Aandacht voor Meester-Gezel Talentproject in het Financieele Dagblad
In een gezamenlijk initiatief van het Financieele Dagblad en Resources Connection wordt in een aantal katernen in mei en juni aandacht besteed aan peoplemanagement. Het onderwerp van het artikel in het Financieele Dagblad van 7 juni a.s. is jong talent. Men heeft voor het Talentproject gekozen om te discussiren over het stimuleren van jong talent.
Bron: Financieele Dagblad - 07-06-2004 
Bekijk dit artikel (pdf)

Gezellen steken hun meester naar de kroon
"In februari 2004 portretteerden we twee duo's aan het begin van het Meester-Gezel Talentproject. Wat hebben ze bereikt?" Het Dagblad van het Noorden geeft in onderstaand artikel een korte impressie van de stand van zaken omtrent het Meester-Gezel Talentproject. Bron: Dagblad van het Noorden - 27-05-2004 
Bekijk dit artikel (pdf)

Stagiair kan meester evenaren
Een stagiair fungeert niet alleen als 'frisse wind met een kritische blik', maar is bovendien inzetbaar voor bijvoorbeeld het opzetten van een kwaliteitssysteem, een pittige uitzoekklus of nuttig onderzoeksproject.
Bron: Kamer van Koophandel - Kamerkrant April 2004 - pagina 7 
Lees verder>>

Een voor Nederland uniek onderwijsmodel
Bron: Radio Noord - 25 maart 2004
Beluister dit nieuwsbericht (mov)
(Geen speler? Download dan de Quicktime plugin quicktime.gif )

Nieuw onderwijsmodel slaat brug tussen universiteit en bedrijfsleven
Voor de inhoud van het artikel verwijzen we u naar de Staatscourant Nr.52 van dinsdag 16 Maart 2004.

Meester en gezel vinden elkaar in Dierenpark Emmen
Het middeleeuwse systeem van meester en gezel is in een nieuw jasje gestoken. Het initiatief van het noordelijke bedrijfsleven en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) koppelt topstudenten aan managers.
Bron: Kamerkrant voor ondernemend Drenthe - maart 2004
Bekijk dit artikel (pdf)

Meester-gezel: innovatie door kennistransfer
Elke dag lees je over innovatieachterstand in het midden- en kleinbedrijf. En om daar wat aan te doen worden innovatieve oplossingen bedacht. Zoals de meester-gezelrelatie, oftewel ondernemer-student.
Bron: Kamerkrant voor ondernemend Groningen - maart 2004
Lees verder >>

Bedrijven en studenten in het Noorden aan elkaar koppelen
Bron: Omrop Frysln - februari 2004
Beluister dit nieuwsbericht (mov)
(Geen speler? Download dan de Quicktime plugin quicktime.gif )

Studenten geven hun 'Meester' les bij uniek Gronings innovatieproject
Het middeleeuwse systeem van meester en gezel is in Groningen van stal gehaald bij een bijzonder project om het midden- en kleinbedrijf te laten profiteren van de meest verse kennis en de frisse inzichten van jongeren afkomstig van universiteit of hogeschool.
Bron: Groninger Internet Courant - 19 februari 2004
Bekijk dit artikel

Gezellen en meesters vinden elkaar opnieuw
Het aloude gildensysteem heeft een nieuw jasje gekregen. Het noordelijk bedrijfsleven en de Rijksuniversiteit Groningen hebben het zeventiende eeuwse gezel-meester idee nieuw leven ingeblazen door topstudenten te koppelen aan ondernemers en andere experts.
Bron: Dagblad van het Noorden - 13 februari 2004
Bekijk dit artikel (pdf)

Universiteit koppelt bedrijf en kiene student
Om de innovatie van het noordelijk bedrijfsleven te bevorderen, worden briljante studenten van de Rijksuniversiteit Groningen gekoppeld aan een bedrijf. Doel is het overdragen van kennis aan bedrijven en het ontwikkelen van ondernemerschap bij studenten.
Bron:
 Leeuwarder Courant - 12 februari 2004
Bekijk dit artikel (gif)

RuG ambities in beeld
De RuG vervult een belangrijke rol als innoverend kennisinstituut en economische motor van het Noorden. Nieuwe kennis-intensieve bedrijven ontstaan uit de universiteit of vestigen zich bewust in haar directe nabijheid.  Voor een groot aantal bedrijven en particulieren heeft de RuG de functie van een permanente vraagbaak. De RuG bouwt deze rol verder uit door nauw samen te werken met de lokale overheid en bedrijven in de Noordelijke regio, ook omdat zij zelf gebaat is bij een voortdurende interactie met het bedrijfsleven en de maatschappij. Het Talentproject heeft model gestaan voor een van de speerpunten van het strategisch plan van de RuG, dat verschenen is in de publicatie Ambities in beeld.
Bron: Strategisch Plan - Ambities in beeld, pagina 10 - publicatie: december 2003
Bekijk dit artikel>>

Rijksuniversiteit zet briljante studenten in om innovatie Groningse bedrijfsleven te bevorderen
Zeer slimme studenten worden door de Rijksuniversiteit Groningen ingezet bij de gewenste innovatie van het bedrijfsleven in Groningen. Dat gebeurt middels een moderne variant op de meester-gezel relatie uit de middeleeuwen. De slimme student gaat daarbij als gezel aan de slag maar het is de bedoeling dat hij zo snel mogelijk zijn meester evenaart. En dat moet dan de broodnodige innovatie van Groningse bedrijven stimuleren.
Bron: Groninger Internet Courant - 15 december 2003

Lees verder >>

Middeleeuwse leermethode moet innovatie stimuleren
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat onderzoeken of de meester-gezelrelatie een geschikte methode is voor kennisoverdracht. De middeleeuwse inwerkmethode wordt in een modern jasje toegepast in een onderzoeksproject, waaraan tien uitmuntende studenten mogen meedoen.
Bron: Groninger Internet Courant - 15 december 2003

Lees verder >>

'Onbesuisde daad Willem 1 om een einde te maken aan ambachtsgilden'
In de bloeitijd van de gilden - en dan moeten we terug naar de zeventiende en achtiende eeuw - was de meester- gezel relatie het kloppend hart van de beroepsvorming.
Bron: Dagblad van het Noorden - 11 december 2003
Bekijk dit artikel (jpg)

Terug naar meesters en gezellen!
Is de meester-gezelrelatie nog steeds een effectieve methode voor kennisoverdracht? Deze vraag staat centraal bij het Talentproject. Bij dit project wordt de van oudsher bekende meester-gezelrelatie toegepast op kennisuitwisseling tussen de universiteit en het bedrijfsleven.
Bron: NoordNieuws Magazine van VNO-NCW Noord Jaargang 9 nummer 6 2003.
Zie het artikel op pagina 18 van het magazine.

Nieuwe kennisoverdracht: meester en gezel gekoppeld
Het koppelen van studenten aan talentvolle mensen uit het bedrijfsleven kan een succesvolle manier zijn om kennis over te dragen. Een projectgroep met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de Rijksuniversiteit heeft daarom het Talentproject in het leven geroepen.
Bron: Groninger Gezinsbode - 15 oktober 2003
Bekijk dit artikel (jpg)

Rijksuniversiteit zet briljante studenten in
Rijksuniversiteit zet briljante studenten in om innovatie Groningse bedrijfsleven te bevorderen. Dat gebeurt middels een moderne variant op de meester-gezel relatie uit de middeleeuwen. De slimme student gaat daarbij als gezel aan de slag maar het is de bedoeling dat hij zo snel mogelijk zijn meester evenaart. En dat moet dan de broodnodige innovatie van Groningse bedrijven stimuleren.
Bron: Website Gemeente Groningen -  13 oktober 2003
Bekijk dit artikel

Meester draagt kennis over aan gezel in kader Talentenproject
Is de meester-gezel-relatie een effectieve methode voor kennisoverdracht? Deze vraag staat centraal in het zogenaamde Talentenproject, waarbij voor een periode van acht maanden tien excellente studenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gekoppeld worden aan evenveel meesters. Het project gaat volgende maand van start.
Bron: Dagblad van het Noorden - 23 september 2003
Bekijk dit artikel

Naar boven