MEESTER EN GEZEL    

PeoplePro: positionering van HRM-netwerk
 
 

 

 

   De evaluatie van dit paarTerug >>


 

 

 

   De Meester    Terug >>

Gerard Angenent is directeur/eigenaar van PeoplePro, HR Professionals

PeoplePro is nog een nog jonge HR adviesbureau, dat volop in ontwikkeling is.
PeoplePro biedt een breed pakket aan HR diensten aan organisaties, in de vorm van een eigen HR adviseur op afroep beschikbaar, het inhuren van een interim HR Manager, een HR Abonnement of een HR Professional voor een specialistisch traject of project.

Het concept van PeoplePro is een netwerkorganisatie, waarin de voordelen van een breed professioneel bureau worden gecombineerd met de voordelen van zelfstandig ondernemerschap. PeoplePro is een platform om kennis te delen, producten te ontwikkelen en biedt de partners de mogelijkheid om bij elkaar te klankborden. Tegelijkertijd biedt het klanten en organisaties een breed aanbod van diensten, continuteit en professionaliteit.

In mijn baan ben ik veel onderweg en dat is soms wel lastig, maar gelukkig zijn er mogelijkheden voor Bas om af en toe met mij mee te lopen.

Ik doe nu voor de tweede keer mee aan het Talentproject, omdat ik het belangrijk vindt dat studenten kennis maken met het bedrijfsleven. Daarnaast denk ik dat Bas zich bij PeoplePro kan richten op onderwerpen waar ik voorlopig niet aan zou zijn toegekomen. Mijn ideen kunnen nu sneller worden geconcretiseerd en PeoplePro kan daardoor sneller groeien. Verder denk ik dat de actuele kennis die hij meebrengt van toegevoegde waarde is voor de verdere opbouw en uitbouw van mijn organisatie.

 

 

 

   De Gezel    Terug >>

Bas Voet is zesdejaars student Bedrijfskunde en volgt de afstudeerrichting Human Resource Management (HRM) van de opleiding Bedrijfskunde: 

"De opdrachten en werkwijze van het talentproject zijn de voornaamste redenen dat ik me heb aangemeld voor het Talentproject. Het is een perfecte manier om de opgedane kennis tijdens mijn studie in de praktijk toe te passen. Door de werkwijze binnen het talentproject wordt je als gezel uitgedaagd om meer te leren dan wanneer je zou kiezen voor een normale afstudeerstage. De meester-gezelrelatie maakt het mogelijk om verder en dieper in het bedrijf te kijken en om praktijkervaring op te doen door over te schouder van een expert mee te kijken bij zijn/haar dagelijkse werkzaamheden.
 

Het onderzoek dat ik ga doen is een vervolgonderzoek bij PeoplePro. In het vorig onderzoek heeft Gerard Angenent tezamen met Karin Doornbos de uitgangspunten en condities bepaald van HRM-netwerk waarin zelfstandige HR-adviseurs onder het label van PeoplePro bij ondernemingen kunnen worden ingezet. In mijn onderzoek zal ik een vervolg geven aan het ontwikkelingstraject van het HRM-netwerk door na te gaan hoe het HRM-netwerk zich het beste in de markt kan positioneren en moet profileren om aantrekkelijk te zijn voor klanten.

Mijn taak is om uit te zoeken wat de beweegreden van klanten zijn om een adviesbureau in te schakelen en hoe het netwerk, onder andere de bijdrage van partners en het instellen van cordinatiemechanismen, zich verder moet ontwikkelen om in te spelen op deze klantbehoeften. 


De combinatie van student en ervaren praktijkman kan een mooie combinatie zijn om tot een aantal aanbevelingen te komen voor de verdere ontwikkeling, doordat mijn theoretische insteek de opgedane ervaring van mijn meester kan aanvullen en vice versa. 

Mijn onderzoek is geslaagd wanneer ik een aantal aanbevelingen kan doen die het HRM-netwerk daadwerkelijk kan gebruiken om een stap verder in de ontwikkeling van het HRM-netwerk te komen".

 

 

 

 

 

 

Naar boven