MEESTERS EN GEZELLEN    
   
 

 


Square One: Opzetten van een investeringsfonds
Ondernemerschap mag de laatste jaren van toenemende populariteit genieten, ook onder studenten van hogescholen en universiteiten. Drie partijen in Groningen zagen de behoefte aan financiering en begeleiding voor deze specifieke doelgroep; het idee van Square One was geboren. Square One zal zich in de markt zetten als een investeringsfonds voor studentondernemers, de focus ligt dus op seed- en start-up kapitaal.
In het kader van de start van het fonds en alle activiteiten daaromheen is Eelco Bakker aangetrokken als afstudeerder vanuit de RuG. Zijn master Small Business & Entrepreneurship sluit goed aan bij het onderzoek: de start van een organisatie die uiteindelijk ook weer starters als doelgroep heeft. Tijdens dit onderzoek zal Eelco tussen de 20 en 30 studentondernemers interviewen om een goed beeld te krijgen van de behoeften die zij hebben op (non-)financieel gebied. Hierdoor zal de potentiŽle markt in Groningen goed in kaart worden gebracht en kan vastgesteld worden of er daadwerkelijk behoefte is aan een investeringsfonds. Een volgende stap is dan om te kijken hoe het fonds in de markt gezet zal worden, hoe besluitvorming plaats dient te vinden en hoe de relatie met de ondernemer hierop van invloed is. Dit vraagt enerzijds om een diepere kijk in de theorie en anderzijds een goede inschatting van de studentondernemers in Groningen.
De meester in dit traject is Bernd Mintjes, docent aan de RuG, directeur van de Maxwell Group en vanaf nu ook manager van Square One. Hij zal Eelco introduceren in de markt van Venture Capital (durfkapitaal) en hem door middel van praktijkopdrachten laten meedraaien in de organisatie.

De evaluatie van dit paar >>
Naar deze Meester >>
Naar deze Gezel >>
 

 


Have & Goed Huisdiensten: Marketingaanbevelingen voor de senioren-verhuisbranche op basis van doelgroepanalyse
Vanwege de ouderwordende babyboomgeneratie maken senioren een groot deel uit van onze samenleving. Hoe het bedrijfsleven hierop inspeelt verschilt per branche. Zo zijn er bedrijven die specifieke seniorentarieven aanhouden, rekening houden met de gebruiksvriendelijkheid van producten of zelfs compleet nieuwe producten op de markt brengen. Ook in de dienstverlening zijn veranderingen merkbaar. Vaak worden diensten bedacht waarvan het bedrijfsleven denkt dat de senioren hier behoefte aan hebben. Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten is ťťn ding, maar het bereiken van de doelgroep is een tweede. De centrale vraag is dan ook: klopt het beeld eigenlijk wel die wij hebben van de senior en weten we eigenlijk wel wat hun wensen en behoeften zijn?†

Have & Goed Huisdiensten is een verhuisservicebedrijf dat zich speciaal richt op het ondersteunen van senioren bij verhuizingen. Net als de andere diensten voor senioren, denkt ook Have & Goed Huisdiensten dat de senioren behoefte hebben aan een dienst als deze.

Sanne Marbus, student Small Business/ Retail management, werkt samen met meester Annie Schilstra aan een doelgroepanalyse door middel van een onderzoek naar de kenmerken van senioren en hun wensen en behoeften ten opzichte van verhuizen. Wanneer het onderzoek is voltooid worden de senioren gesegmenteerd. Elk segment is anders en heeft dan ook een andere benadering nodig. Marketingadvies voor het bereiken van de senioren binnen elk segment word weergeven in een adviesrapport. Dit adviesrapport is niet alleen van toepassing op de senioren-verhuisbranche, maar ook voor vele andere dienstverleners die zich specialiseren in senioren. De uitslag van het onderzoek wordt dan ook op 11 en 12 juni a.s. gepresenteerd in een tweedaags symposium waarbij op 11 juni bedrijven zijn uitgenodigd waaruit,net als Have & Goed Huisdiensten, de core business bestaat uit seniorendienstverlening.

De evaluatie van dit paar >>
Naar deze Meester >>
Naar deze Gezel >>
 

 

100_2836.JPG

De Vries Kozijnen en Europrovyl: adviseren van directie
De Vries Kozijnen en Europrovyl zijn beiden belangrijke spelers op de kozijnenmarkt. Door productvernieuwingen en een kwaliteitstraditie hebben ze hun positie in het bovensegment van de markt verworven. Europrovyl legt zich toe op de productie van kunststof kozijnen, De Vries richt zich op houten kozijnen en gevelelementen. Samen hebben beide bedrijven 505 medewerkers in dienst.

Doorwin is het holding bedrijf waar de bedrijven deel van uit maken, de aandelen zijn in handen van een venture capitalist. Beide bedrijven zijn volop in ontwikkeling om ook in de toekomst een sterke en winstgevende marktpositie in te nemen.

Marco van Marle is student Change Management en mag te midden van al deze ontwikkelingen stage lopen. Hij wordt hierin begeleid door Erik van Dijk, de algemeen directeur van de Vries Kozijnen en Europrovyl. Marco zal door middel van zijn stage en afstudeeronderzoek de directie adviseren. Hij zal gaan onderzoeken op welke wijze synergievoordelen tussen beide ondernemingen behaald kunnen worden. De stage biedt voor beide partijen veel leermogelijkheden; Marco krijgt de mogelijkheid om vergaderingen bij te wonen en te leren van de ruime ervaring van Erik. Hij hoopt op zijn beurt de directie nieuwe inzichten en adviezen te geven op basis van zijn theoretische kennis.

De evaluatie van dit paar >>
Naar deze Meester >>
Naar deze Gezel >>
 

 

frankenlinda4.jpg

FNV Bondgenoten: de misstanden in de flexicurity
FNV Bondgenoten is de grootste vakbond van Nederland en is specialist op het gebied van werk en inkomen. FNV Bondgenoten is een vereniging van werknemers en uitkeringsgerechtigden in de industrie, diensten, vervoer, handel en voeding.
De collectieve belangenbehartiging:
Een belangrijke activiteit van FNV Bondgenoten is het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao). In de cao worden afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden van werknemers in een bedrijf of bedrijfstak. FNV Bondgenoten doet voorstellen en onderhandelt met werkgevers. Over lonen, werktijden, vakantiedagen. Maar ook bijvoorbeeld over seksuele intimidatie.

De individuele belangenbehartiging en dienstverlening:
FNV Bondgenoten biedt zijn leden informatie, advies en hulp. Met als gevolg dat de leden hun belangen kunnen bewaken. Zij worden hierdoor in staat gesteld om hun wensen en verlangens met betrekking tot werk en inkomen te realiseren.

Door vragen en problemen van leden, is gebleken dat er veel misbruik wordt gemaakt van de flexicurity.
Flexicurity is de samentrekking van flexibility (flexibiliteit) en security (zekerheid).
Per 1 januari 1999 is de Wet Flexibiliteit en Zekerheid, ook wel Flexwet genoemd, in werking getreden. De wet beoogt enerzijds een verruiming van de mogelijkheden om arbeid flexibel in te zetten en anderzijds een verbetering van de rechtspositie van de flexibele arbeidskrachten. Met name uitzendkrachten hebben met deze wet te maken. Uit de praktijk blijkt dat uitzendkrachten vaak in allerlei opzichten (zoals op het gebied van loon, tijdelijke arbeidscontracten) benadeeld worden ten opzichte van vaste medewerkers.
Linda Hummel, studente Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hanzehogeschool Groningen, zal in het kader van het meester-gezel project onderzoek doen naar de misstanden in de flexicurity (op het gebied van het uitzendwezen). Haar meester is Frank Swarte, regiomanager van FNV Bondgenoten in Groningen.

De evaluatie van dit paar >>
Naar deze Meester >>
Naar deze Gezel >>
 

 

Julia.JPG

Hamilton Bright: Het verhogen van de efficiŽncy van verkoopdemonstraties met behoud van kwaliteit.
Hamilton Bright is een Retail & Trade Marketing organisatie die fabrikanten, distributeurs en retailers helpt hun ( met name consumentenelectronica ) producten optimaal onder de aandacht te brengen van de consument en/of het verkooppersoneel. De medewerkers van Hamilton Bright hebben als doel het bereiken van een beter verkoopresultaat door middel van, onder andere, een goede schap- en een sterke top of mind positie. Eťn van de diensten die Hamilton Bright levert is het verzorgen van verkoopdemonstraties. Dit doen ze in opdracht van fabrikanten uit de consumenten-elektronica. In 2007 zijn er een dikke 3000 demonstraties verzorgd.†
Kwaliteit in de uitvoering van de demonstraties is voor de opdrachtgevers van Hamilton Bright van groot belang. Deze kwaliteit is belangrijk omdat de verkoop van producten tijdens verkoopdemonstraties worden bevorderd. Daarnaast krijgen de winkels waar verkoopdemonstraties worden gegeven vaak een binding met het merk waardoor het personeel vaak in nieuwe verkoopgesprekken ook het desbetreffende merk zal noemen.†

Het organiseren van de verkoopdemonstraties is een complex proces. Er moet met vele facetten rekening worden gehouden. Daarnaast worden er veel kosten gemaakt, denk hierbij aan: logistieke kosten, vervoerskosten, trainingkosten, coŲrdinatiekosten en personeelskosten. Om de winstgevendheid van verkoopdemonstraties te waarborgen is het van belang dat het proces van verkoopdemonstraties efficiŽnt verloopt en dat de kwaliteit gehandhaafd blijft.Julia Melchers, student Retail management & Small Business, is in februarigestart bij Hamilton Bright en werkt samen met Lia de Jong aan dit project. Lia is projectmanager bij Hamilon Bright van onder andere TomTom. De doelstelling van het project is om inzicht te krijgen in hoe de efficiŽncy van verkoopdemonstraties verhoogd kan worden met behoud van de huidige kwaliteit. Dit moet resulteren in een adviesrapport voor Hamilton Bright hoe het bedrijfsresultaat verhoogd kan worden maar met behoud van kwalitatief goede verkoopdemonstraties.

De evaluatie van dit paar >>
Naar deze Meester >>
Naar deze Gezel >>
 

 

DSC00072.jpg

Aquacombi: Opzetten van een dealernetwerk
Aquacombi Nederland uit Oudehaske is een familiebedrijf dat zich voornamelijk richt op de verkoop van combi-steamers en wateronthardinginstallaties. Haar belangrijkste product is de AquaCell waterontharder. De waterontharder wordt op dit moment met name door particulieren op de Nederlandse markt afgenomen. Dit vindt plaats via de website van de AquaCell waterontharder.
Deze marktbenadering is momenteel een groot succes. Aquacombi vermoedt echter dat er meer en andere afzetkanalen voor dit product mogelijk zijn. Het management van Aquacombi denkt hierbij vooral aan sanitair-, keuken- en badkamerstudio's die de beschikking hebben over een eigen showroom. In deze showrooms zou dan een showmodel van een AquaCell waterontharder geplaatst kunnen worden. Zo kunnen potentiŽle klanten zelf zien en ervaren wat het verschil is tussen gewoon water en onthard water.Via het Talentproject is gezel Marten Dijkstra aangetrokken, student Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn afstudeerspecialisatie is Small Business & Entrepreneurship. Marten gaat onderzoeken of het opzetten van een dergelijk dealernetwerk aantrekkelijk en haalbaar is. Aansluitend zal hij zich bezighouden met het formuleren van een marketing- en positioneringstrategie.
Meester Mathijs Dijkstra, verkoopdirecteur van Aquacombi, gaat hem hierbij begeleiden. Naast de theorie komt ook het praktische aspect van het project erg naar voren. Marten zal bijvoorbeeld nauw betrokken zijn bij contacten met en bezoeken aan potentiŽle dealers.

De evaluatie van dit paar >>
Naar deze Meester >>
Naar deze Gezel >>
 

 

Foto_website_bewerkt.jpg

Geschiedenis Consultants: Marketingplan
Geschiedenis Consultants is een communicatiebureau met als specialiteit erfgoed en (cultuur)geschiedenis. Het bedrijf realiseert bezoekerscentra, tentoonstellingen en boeken. Het bieden van vakinhoudelijke kennis op het terrein van inhoud en vormgeving is een formule die aanslaat. Elk product is uniek door de verschillen in uitwerking, toonzetting en invalshoek. Geschiedenis Consultants heeft echter ondersteuning nodig om dit nog weinig bekende product en bedrijf te profileren, en op juiste wijze in de markt te zetten. Bijna alle opdrachten komen binnen via het eigen netwerk, die vooral bestaat uit de museumwereld en (semi)overheidsinstelling/ (semi)publieke-organen. Maar dit moet in de toekomst veranderen; Geschiedenis Consultants wil zich juist meer richten op het bedrijfsleven.
Martine Pieters, studente CommerciŽle Economie aan de NHL, zal met deze afstudeerscriptie advies uit brengen aan Geschiedenis Consultants in de vorm van een marketingplan. Hiermee krijgt het bedrijf een duidelijk beeld hoe zich te profileren naar de klant toe. Verder biedt de scriptie een plan van aanpak voor de markt, met nadruk op het bedrijfsleven. Het bedrijf kan daarmee via een andere weg, dan haar eigen netwerk, opdrachten gaan werven. Martine zal begeleid worden door Willy van der Schuit, directeur groot aandeelhouder van Geschiedenis Consultants.

De evaluatie van dit paar >>
Naar deze Meester >>
Naar deze Gezel >>
 

 

Gerhard-Annemiek.jpg

Hanzevast Beheer: Onderzoek Servicekosten
Hanzevast Beheer is een organisatie die ruim 260 kantoorgebouwen beheerd voor eigenaren van vastgoedfondsen en meer dan 1.000 nationale ťn internationale bedrijven huisvest. Hanzevast Beheer onderscheidt zich door een brede dienstverlening, zij voeren het commercieel, financieel en technisch beheer ten aanzien van gebouwen uit. De†missie is als volgt: Hanzevast Beheer realiseert internationaal een maximaal rendement voor belegger(s) in onroerend goed door het centraal stellen van de huisvestingswensen van de huurders. In dit kader is het onderzoek servicekosten gestart. De centrale vraag in het onderzoek is hoe Hanzevast Beheer haar dienstverlening met betrekking tot de servicekosten kan verbeteren ten aanzien van de behoeften/wensen van haar huurders. Het onderzoek wordt uitgevoerd door gezel Annemiek Brink, student Facility Management aan de Hanzehogeschool Groningen. De meester binnen dit project is Dhr. G. Noordhof, adjunct directeur, technisch beheer.

De evaluatie van dit paar >>
Naar deze Meester >>
Naar deze Gezel >>
 

 

foto.jpg

Op Roakeldais: Extra activiteiten tijdens folklore festival
Het folklore festival Op Roakeldais is een dansfestival waar volksdansgroepen, op professioneel niveau, vanuit de hele wereld komen dansen in de kleine, groningse plaats Warffum. Een groot aantal vrijwilligers werkt hard om het festival ieder jaar weer aan de hoge standaarden te laten voldoen. Daardoor kan Op Roakeldais dit jaar dan ook voor de 43ste keer georganiseerd worden.
De directeur van het festival, tevens vice- voorzitter van de stichting, is Dhr. Rikus Draijer. Mede door zijn vele internationale relaties, weet hij hooggekwalificeerde dansgroepen vanuit alle denkbare werelddelen aan te trekken. Om het festival Op Roakeldais aantrekkelijker te maken voor een groter en tevens jonger publiek, zal er onderzoek gedaan moeten worden naar de mogelijkheden die binnen de kaders van het festival passen. De uitvoerende student die hiervoor is aangenomen is Marjolein Ludema, student aan het instituut Facility Management. Met haar kennis over marktonderzoek en verandermanagement zal er een adviesnota worden opgesteld, hierin wordt advies uitgeschreven over de verschillende mogelijkheden die er zijn en over het eventuele veranderingstraject dat kan worden ingezet.
Samen met haar meester Dhr. Rikus Draijer, zal Marjolein de nodige vergaderingen en bijeenkomsten bijwonen, om het onderzoek gezamenlijk tot een succesvol einde te brengen.

 

 


ADCOM: commissarissen in het MKB
ADCOM is een stichting die een bijdrage levert aan de continuteit en de groei van het MKB in Groningen. De doelstelling is het ter beschikking stellen van expertise op financieel, organisatorisch, administratief en bedrijfskundig gebied door MKB-bedrijven meer gebruik te laten maken van commissarissen en ze te ondersteunen in het vinden van geschikte commissarissen. ADCOM heeft een databank met cvs van potentiŽle commissarissen ter beschikking. Zij brengt vraag en aanbod op basis van profielschetsen van de onderneming en die van potentile commissarissen, beide op een intake gesprek gebaseerd, bij elkaar.
Arjen Kort (student Economie; afstudeerrichting MKB en ondernemerschap) treedt in de rol van gezel. Hij gaat zich met zijn onderzoek richten op de rol van commissarissen bij opvolging in het MKB. Daarnaast zal hij samen met zijn meester, Heleen van Balen, vergaderingen bezoeken, netwerk bijeenkomsten en diverse andere activiteiten omtrent ADCOM op een actieve wijze bijwonen. Op deze manier kan er naderhand worden gevalueerd, zodat de meester en haar gezel er beiden wijzer van worden.

De evaluatie van dit paar >>
Naar deze Meester >>
Naar deze Gezel >>
 

 

gemengd_zuidafrika_parijs_005.jpg

DGMR: Duurzaam ondernemen
DGMR is een ingenieurs- en adviesbureau op het gebied van bouw, industrie, verkeer en milieu. Daarnaast wordt in eigen beheer software ontwikkeld voor deze vakgebieden. DGMR heeft ruim 150 medewerkers in dienst met uiteenlopende vaktechnische achtergronden die verspreid zijn over de vestigingen in Arnhem, Den Haag, Drachten en Maastricht. Een belangrijke categorie opdrachtgevers betreft (industriŽle) bedrijven en de overheid. Daarvoor verricht DGMR diverse soorten onderzoeken bijvoorbeeld op het gebied van geluidhinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid, brandveiligheid en energie. In de komende tijd wil DGMR haar dienstverlening aan deze (industriŽle) bedrijven uitbreiden met duurzaam ondernemen. Op dit gebied heeft DGMR reeds de nodige kennis in huis, maar in de komende tijd zal deze kennis en ervaring verder worden uitgebreid. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate waarin bedrijven behoefte hebben aan kennis in duurzaam ondernemen en wat voor (advies)rol DGMR hierin kan gaan spelen. Het onderzoek zal plaatsvinden in Drachten, waarbij de gemeente Smallingerland als onderzoeksgebied (case) dient. Gezel binnen dit project is Djura Dijkstra, student Bedrijfskunde aan de RuG, met als specialisatie Business Development. De meester in dit project is Jaap de Vries, vestigingsmanager van DGMR in Drachten.

De evaluatie van dit paar >>
Naar deze Meester >>
Naar deze Gezel >>
 

 

BNC2.jpg

Bossers & Cnossen: nieuwe distributiemogelijkheden
De Bossers & Cnossen Groep, opgericht in 1987, is n van de hardware leveranciers in de business to business in Nederland en specialiseert zich op verschillende facetten binnen de ICT-markt. De BNC groep is opgesplitst in verschillende bedrijfsonderdelen, ťťn van de onderdelen is BNC Netservice. BNC Netservice is opgericht in 1999 en is ontstaan vanuit de gedachte om het internet veilig benaderbaar te maken voor organisaties die niet zelf over de daarvoor benodigde kennis beschikken. Kernwoorden hierbij zijn: zorgeloosheid, veiligheid, mobiliteit en toegankelijkheid. Het is een innovatief internetbedrijf dat ICT-oplossingen bedenkt, ontwikkelt en waarde toevoegt aan bestaande producten. BNC Netservice is met name een software ontwikkelingsorganisatie, met uitsluitend technisch gedreven medewerkers zonder een eigen verkoopafdeling. Kern van het onderzoek is dat BNC wil weten wat de verkoop/distributiemogelijkheden zijn voor haar ontwikkelde producten.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de gezel Thijs Verbeek student Bedrijfskunde aan de Rug en bezig met het afronden van de master Marketing Management. De meester binnen dit project is Lammert Brouwer, algemeen directeur Bossers & Cnossen.

De evaluatie van dit paar >>
Naar deze Meester >>
Naar deze Gezel >>
 

 

DSCN0538.JPG

BySpy: marktsegmentatie en positionering van video- en sensor bewakingproducten
BySpy houdt zich bezig met het ontwikkelen van software en producten voor videosurveillances en controles op afstand. Het levert een op internet gebaseerd softwaresysteem voor beeldbewaking, monitoring van omgevingsfactoren, opslag en alarmering. En of meerdere cameras en/of sensoren bewaken een object, bijvoorbeeld een gebouw, een toegangsdeur, publiek op straat of een onderdeel van een productieproces. Het gewenste signaal gaat al of niet via een lokale Spybox naar de centrale server en via internet zijn alle gegevens beschikbaar. Dit signaal kan een beeld van een camera zijn, maar ook een temperatuur van een koelcel bijvoorbeeld.
De beambte kan toegang krijgen tot de server of gealarmeerd worden via de gsm of GPRS telefoon, handheld PC, laptop of de gewone computer. Een email of sms is ook mogelijk. Recent is dit product uitgebreid met kentekenherkenning.
Doel van het project is het onderzoeken van de verschillende marktsegmenten, hoe aantrekkelijk deze zijn en zo een advies te geven over de positionering binnen deze segmenten.Meester van dit project is directeur Nico Alblas, een ervaren internetondernemer. Hij zal gezel Marc de Vries, student Bedrijfskunde met afstudeerrichting Business Development gaan begeleiden.

 

 


Groningen Seaports: herpositioneren van een railterminal
Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delzijl en de Eemshaven, daarnaast hebben ze een belang in het Rail Service Centrum Groningen in Veendam. Het Rail Service Centrum Groningen (RSCG) is een trimodale terminal die is ontsloten via weg, water en spoor. Het RSCG is sinds medio 1995 operationeel en is het grootste binnenlandse railterminal van Nederland. De rol die het RSCG speelt in de logistieke keten is het aanbieden van overslagmogelijkheden voor, en het vervoer van goederen per spoor naar (inter) nationale bestemmingen. Groningen Seaports is de grootste aandeelhouder van het RSCG en grotendeels verantwoordelijk voor de strategie van de terminal. Er is momenteel een imagoprobleem aanwezig bij het RSCG. Het aantrekken van meerdere logistieke dienstverleners is alleen mogelijk indien het RSCG meer een openbaar, onafhankelijk en neutraal karakter nastreeft. De uitvoerende gezel bij Groningen Seaports is Koen Wiersma, student Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij volgt de afstudeerrichting Marketing Management. De opleiding wordt afgerond met een scriptie waarin onderzoek wordt gedaan naar het bedrijfsimago van business-to-business bedrijven. De meester in dit project is Marjolein Zwerver de Marketing Manager van Groningen Seaports.

De evaluatie van dit paar >>
Naar deze Meester >>
Naar deze Gezel >>
 

 


Bioclear: Internationale samenwerking
Bioclear is een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van biologische bodemsanering. De missie van dit bedrijf is om biologische processen toe te passen om milieuproblemen op te lossen. Binnen het bedrijf is een brede kennis aanwezig over bodemprocessen, procestechnologie en microbiologie. Activiteiten als vergisten van organisch afval voor bio-energie, waterbehandeling en de detectie van micro-organismen in de tuinbouw behoren ook tot de mogelijkheden. 
In Nederland heeft Bioclear al vele jaren een brede adviseursrol, waarbij de opdrachtgevers vooruitstrevende, praktische en betaalbare oplossingen geboden worden. Ook zijn er in het verleden verschillende projecten in het buitenland uitgevoerd en om dit traject eens grondig onder de loep te nemen is, voor de tweede keer, een student aangetrokken in het kader van het Talentproject. Meester drs. Sytze Keuning, directeur van Bioclear, zal gezel Mirthe Wallinga, studente Strategy and Innovation aan de Rijksuniversiteit Groningen, gaan begeleiden op haar zoektocht door de wereld van bodemsanering. De doelstelling van dit project is om ervoor te zorgen dat Bioclear in de toekomst zoveel mogelijk waarde kan genereren uit haar internationale samenwerkingen.  

 

 

pricon.jpg

Zinc: haalbaarheid van een nieuw initiatief in de zorg
Zinc is een initiatief van enkele ondernemers met verschillende achtergronden en kennisgebieden. Bestaande uit vier personen heeft deze projectgroep kennis over de medische wereld, marketing, ict, innovatie en bereikbaarheid (teleservices).
Zinc wil graag de kennis combineren om deze in te zetten ten behoeve van nieuwe initiatieven in de zorgsector. Omdat het een totaal nieuw initiatief is, gaat het voorlopig om vertrouwelijke informatie. Van deze groep is Henk Dekker de hoofdmeester, hij is directeur van Pricon teleservices. Daarnaast is hij zeer ondernemend en heeft een aantal andere projecten lopen, ook is hij werkzaam als interim-manager.
De gezel binnen dit project is Jorien Homan, student Bedrijfskunde met afstudeerrichting Small Business and Entrepreneurship. Aan de gezel is het om de haalbaarheid van het initiatief te onderzoeken, en op welke manieren het project vormgegeven kan worden. 
 

 

 

profibas.jpg

Profibas: verkennen van de Scandinavische markt
Profibas is producent en leverancier van een volledig draadloos brand- en inbraakalarmsysteem. Dit systeem, genaamd MCK3000, is uniek op de Nederlandse markt. Profibas staat voor Professionele brand- en inbraakalarmeringssystemen. Het is een jong bedrijf, opgericht in december 2003.
Het bedrijf is beginnende exportactiviteiten aan het ontplooien in BelgiŽ, het Verenigde Koninkrijk en ItaliŽ en wil nu de mogelijkheden voor de rest van de Europese markt onderzoeken.
De gezel binnen dit project is Ryanne Biemans, studente International Business and Languages aan de Hogeschool Drenthe. Zij is bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om het product te exporteren naar Denemarken, Zweden en Noorwegen. Meester in het traject is Martine Bal, algemeen directeur van Profibas.

De evaluatie van dit paar >>
Naar deze Meester >>
Naar deze Gezel >>
 

 

foto.jpg 

Mobikom: In de markt zetten van Mobikom B.V.
Mobikom opgericht eind 2006 is een bedrijf wat geavanceerde fleetmanagementoplossingen levert. Tijdsdruk en efficintie lijken tegenwoordig steeds meer een grip op de bedrijfsvoering te krijgen, daardoor is de computer niet meer weg te denken uit het arbeidsproces. Waarom dan geen computer voor onderweg? Veel ambulante beroepen hebben naast hun werk vaak nog een administratieve functie, die net zo gemakkelijk onderweg gedaan kan worden. Mobikom ontwikkelt een multi-inzetbare totaaloplossing van automatisering en communicatie voor onderweg.  Gezel Leonie van Liere, studente International Business and Languages aan de Hogeschool Drenthe, zal d.m.v het volgen van de markt een marketingplan samenstellen waarin wordt beschreven hoe Mobikom zich het beste kan profileren in de markt. Zij zal begeleid worden door Rik Opdam uitvoerend directeur van Mobikom B.V.

 

 

ACE_plane.jpg

Ruber Acia: de rode draad
De missie van de Ruber Acia Aviation Academy is het realiseren van een overkoepelende, gecontroleerde modulaire JAA vliegopleiding met cursisten uit verschillende Europese landen. Uniek aan deze opleiding is dat de modulaire opleiding te realiseren is met behulp van een e-learning module, dat op dit moment nog door de Ruber Acia Group wordt ontwikkeld. Voor de praktijk eindfase en de tussenliggende modules zal Ruber Acia Aviation Academy samenwerken met een tweetal Canadese opleidingscholen. Naast deze opleiding is het de bedoeling dat de door de Aviation Academy opgeleide cursisten de door de EASA verplichte opfriscursussen aan de Aviation Academy zullen gaan volgen en herhalen gedurende hun gehele loopbaan. Ruber Acia Aviation Academy is onderdeel van de Ruber Acia Group en zit op dit moment nog in de ontwikkelingsfase, maar wil halverwege dit jaar gaan beginnen met het opleiden van de studenten.
Bedrijfskunde student Aletta Puite, afstudeerrichting Marketing, werkt samen met Ben Cappelle, meester in dit project en directeur van de Ruber Acia Group. Alettas onderzoek zal zich gaan richten op het nieuwe indirecte communicatiekanaal: digital channel. Hiermee wil de Ruber Acia Aviation Academy zijn potentile leerlingen gaan benaderen bij bestaande PPL vliegscholen.

 

 

foto_talent_project_1.jpg

Laco Crumbs: EfficiŽnt inspelen op veranderingen in de voedingsmiddelen-industrie
Laco Crumbs, opgericht in 1939, is sinds 1993 onderdeel van Koopmans Koninklijke Meelfabrieken b.v. Laco Crumbs produceert in Leeuwarden meer dan tweehonderd verschillende hoogwaardige paneermeelproducten als coating, vulmiddel en pre-dust. Dagelijks wordt er vers geproduceerd voor nationale en Europese afnemers in de vlees-, vis- en snackindustrie. Tevens produceert Laco voor de aardappelverwerkende industrie, de kruiden- en specerijenindustrie en voor de bakkerij- en horecagroothandel.
In de markt van de voedingsmiddelenindustrie vinden veel veranderingen plaats op het gebied van klanteisen en behoeftes. Laco wil deze graag systematisch in kaart brengen. Een helder beeld van de veranderingen in de markt zal bijdragen aan de juiste besluitvorming op het gebied van productontwikkeling en strategische bedrijfsvoering. Het onderzoek moet leiden tot een document en methodiek waar marktontwikkelingen in de toekomst aan kunnen worden getoetst.
De gezel die dit onderzoek gaat uitvoeren is Marjolein Dinnissen, student Bedrijfskunde aan de RuG, met als specialisatie Business Development. De meester in dit project is Pieter Douma, Operationeel Directeur van Laco Crumbs.

De evaluatie van dit paar >>
Naar deze Meester >>
Naar deze Gezel >>
 

 

Foto_exte.jpg

Exsin Groep: De weg naar prestatiemanagement
Exsin Groep is een snel groeiende landelijke organisatie waaronder verschillende werkmaatschappijen vallen. De diverse werkmaatschappijen zijn actief binnen verschillende werkgebieden, zoals advisering, interim management en detachering. Hierbij valt onder andere te denken aan:
-Interim management op het gebied van organisatorische vraagstukken voor zowel bedrijven als overheid;
-Interim management en detachering op het gebied van HRM en vastgoed;
-Advies op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en archeologie voor zowel†bedrijven als overheid.
De snelle groei van de afgelopen jaren heeft er eveneens voor gezorgd dat de beheersing en besturing van de organisatie is veranderd. Voor het management van de organisatie is het van belang om inzicht te hebben in de kritieke succesfactoren om de hele Exsin Groep effectief en efficint te beheersen en te besturen. Het doel van het project is om te achterhalen wat de mogelijkheden op het gebied van prestatiemanagement hiervoor zijn en welke binnen de Exsin Groep gentroduceerd kunnen worden. Daarnaast wil het management weten hoe een eventueel traject van implementatie doorlopen dient te worden.††††
Gezel binnen dit project is Gerben van Arragon, student Bedrijfskunde (Organizational & Management Control) aan de RUG. De functie van meester wordt vervuld door Klaas Lourens. Hij is ťťn van de directeuren binnen de Exsin Groep.

De evaluatie van dit paar >>
Naar deze Meester >>
Naar deze Gezel >>
 

 


RuG Houdstermaatschappij: Waardebepaling van jonge snelgroeiende technologiebedrijven
De RuG Houdstermaatschappij (RHM) is 100% dochter van de Rijksuniversiteit van Groningen. Zij beheert de deelnemingen in startende bedrijven die door wetenschappers en (oud)studenten opgezet worden. Vaak vloeien deze ondernemingen voort uit wetenschappelijk onderzoek of zijn het ondernemende studenten die een bedrijf willen starten. De RHM verstrekt dan niet alleen geld, zij brengt kapitaal, kennis, ervaring en een veelzijdig regionaal bedrijvennetwerk binnen het bereik van kansrijke jonge bedrijven. Hierdoor wordt de slagingskans aanzienlijk verhoogd en wordt de kennis die door de universiteit geproduceerd wordt gevaloriseerd. De meester-gezel relatie bij de RHM wordt gevormd door de directeur van de RHM, Marnix Pool als meester en de student Johannes van der Mei als gezel. Johannes volgt de Master of Small Business & Entrepreneurship en zal in het talenproject een afstudeerscriptie schrijven. Het onderwerp van deze scriptie zal de waarderingsproblematiek van jonge snelgroeiende technologiebedrijven omvatten. Om tot een goede investeringsbeslissing te komen moet de RHM een gedegen analyse van het jonge bedrijf uitvoeren, met als essentieel onderwerp een waardebepaling.  Johannes zal trachten hiervoor handvaten te ontwikkelen, zodat op een relatief simpele maar accurate en doeltreffende manier een bedrijf gewaardeerd kan worden.

 

 HBkopie.jpg

Hamilton Bright: in de markt zetten van yourjob.nu
Hamilton Bright is een Retail & Trade Marketing organisatie die zowel producenten als distributeurs en retailers helpt hun producten optimaal onder de aandacht te brengen van retailers en consumenten. Het doel: het bereiken van een beter verkoopresultaat door middel van, onder andere, een goede schap- en een sterke top of mind positie. Wander Eltink, student International Business and Management studies, is in april gestart bij Hamilton Bright en werkt samen met Egon Diekstra. Egon is ťťn van de twee medeoprichters van dit succesvolle en snelgroeiende bedrijf. De doelstelling van het project is om in de (nabije) toekomst niet in te sterke mate afhankelijk te hoeven zijn van derden betreffende nieuw vakkundig en kwalitatief goed personeel. Hamilton Bright heeft hiertoe een website genaamd www.yourjob.nuontwikkeld. De doelstelling van het onderzoek is om een strategisch inzicht te verkrijgen, in de vorm van een communicatieplan, waarin wordt beschreven op welke manier deze tool het beste in de markt gezet dient te worden. Hierin zullen alle facetten van een marketingcommunicatieplan worden behandeld. Op deze manier moet inzicht verkregen worden hoe de site bij de juiste doelgroepen onder de aandacht gebracht dient te worden en uiteindelijk hoe de stroom van inschrijvingen op gang gebracht dient te worden. Verder zal de exacte doelgroep en aanpak onderzocht worden. Dit zal worden uitgevoerd door testcampagnes op te zetten waarmee de effectiviteit en respons van marketing campagnes kan worden geanalyseerd. In de tweede fase van de opdracht zal het vercommercialiseren van de website worden onderzocht.

De evaluatie van dit paar >>
Naar deze Meester >>
Naar deze Gezel >>
 

 

foto_mediplus.jpg

Mediplus: Optimalisering van kwaliteit
MEDIPLUS Nederland is een onafhankelijk instituut dat sinds 1989 bedreven is in het organiseren en uitvoeren van medische keuringen en medische onderzoeken. Haar specialiteit is de thuiskeuring, het medisch onderzoek op de locatie die de klant wenst en op het tijdstip dat het de klant past: thuis, op het werk of in haar mobiele medische onderzoeksunit. Meer dan 90 keuringsartsen door het hele land staan klaar om deze keuringen uit te voeren. De zorgwereld is de afgelopen jaren drastisch veranderd met de nieuwe zorgwet en het verdwijnen van het monopolie van overheidsgefinancierde ziekenhuizen op behandelingen waarbij een overnachting nodig is. Mede vanuit dit oogpunt is MEDIPLUS een ontwikkeltraject gestart om samen met een aantal andere partijen een privaat gefinancierde behandelkliniek op te zetten. Dit nieuwe behandelcentrum zal in Nieuweschans worden gevestigd waardoor het zowel de Nederlandse als een deel van de Duitse markt kan bedienen. Het meest vernieuwende aan een behandeling in deze kliniek is dat het voor- en natraject door de artsen van MEDIPLUS bij de patiŽnt thuis zal worden verricht. De uitvoerende gezel bij MEDIPLUS Robert Brand, die zijn opleiding Bedrijfskunde afrondt met de master Business Development, zal onderzoek doen naar de optimalisering van de kwaliteit van het voor- en natraject van de behandeling bij Behandelcentrum Bad Nieuweschans. De meester in dit project is Richard Danel de voorzitter van de Medi-Groep waar MEDIPLUS onder valt.

De evaluatie van dit paar >>
Naar deze Meester >>
Naar deze Gezel >>
 

 

DSC03110.JPG

FanoFineFood: nieuwe afzetmogelijkheden
FanoFineFood BV is een belangrijke speler op het gebied van de productie van salades, sauzen en maaltijdcomponenten. De organisatie heeft drie fabrieken. Het hoofdkantoor staat in Oosterwolde. Bij deze organisatie werken ongeveer 300 personen. Het bedrijf wil een toekomstverkenning laten doen naar kant-en-klare koelverse maaltijden. Deze markt groeit nog jaarlijks met 10-15% in de retailmarkt en maakt een belangrijk onderdeel uit van de productie van het bedrijf. Retailers maken keuzes in de samenwerking met fabrikanten. Voor een verdere groei van de maaltijdactiviteit zijn in de nabije toekomst nieuwe afzetkanalen nodig. 
De uitvoerende gezel is Alfred Middelkamp, student Bedrijfskunde aan de RUG. Hij volgt de afstudeerrichting Marketing Management. Hij zal vanuit de trademarketing gedachte met channel development/category development zoeken naar nieuwe opties. De vraag hierin is: waar liggen de afzetmogelijkheden voor maaltijden en maaltijdcomponenten in de toekomst en op welke wijze is dit te realiseren? Meesters in dit traject zijn Jan Gerrit Spijksma, (trade) marketing manager, en Hylke van Dijken, algemeen directeur.

 

 

P4240006a.jpg

Lavinium: business case ontwikkeling
Lavinium is het jonge bedrijf van Folkert Visser en Niek Huizenga. Lavinium initieert of begeleidt de introductie van nieuwe producten of diensten op het raakvlak van onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Zij lanceerden dit jaar YEAH! Incubator en I-See.TV. De beide heren worden hierbij begeleidt door onder andere Jeroen Dietvorst.

Jeroen Dietvorst is oud- directeur eigenaar van BSC en heeft als expertise gebieden strategie, marketing en sales. Jeroen en Folkert vormen een uniek meester-gezel traject als oud-ondernemer en ondernemer. Dit meester-gezel traject is gericht op het opzetten van een methodiek business case ontwikkeling waardoor er sneller en wellicht daardoor ook meer complexe product-markt-technologie combinaties ontwikkeld en vermarkt kunnen worden door jonge mensen met een opleiding op MBO, HBO en WO. Met de rijke ervaring en kennis van Jeroen willen zij komende periode deze methodiek hebben ontwikkeld voor Lavinium en verschillende andere (ondernemers) competenties van Folkert verbeterd of toegevoegd te hebben.

 

 

foto1.jpg 

Xendo: Imaging technieken in een klinische studie
Xendo Drug Development BV is een jong bedrijf, gevestigd in Groningen. Het voert in opdracht van farmaceutische bedrijven voornamelijk klinisch onderzoek uit naar nieuwe geneesmiddelen. Hierbij wordt onderzoek uitgevoerd naar de eigenschappen van geneesmiddelen in mensen. Op dit moment komen er steeds minder nieuwe medicijnen op de markt, terwijl de hoeveelheid medicijnen die getest wordt niet verandert. Imaging technieken, waarmee het mogelijk is om het inwendige van een mens zichtbaar te maken met behulp van een zogenaamde PET- of MRIscan, kunnen als middel dienen om het proces van klinisch onderzoek te versnellen en te verbeteren. Deze technieken bieden relatief eenvoudig en snel inzichten in de werking van nieuwe medicijnen. Deze technieken worden op dit moment nog weinig toegepast in het klinisch onderzoek, er is echter veel vraag naar, zowel vanuit internationale wetgevende instanties als farmaceutische bedrijven. Xendo wil in samenwerking met een aantal andere partijen een klinische studie met behulp van imaging technieken opstarten. De uitvoerende gezel is Mariska Reuvers, studente Medische biologie aan de RUG. Zij volgt de afstudeerrichting Bta, Beleid en Bedrijf, waarbij btastudenten zich meer richten op het werken binnen een bedrijf. Zij zal deze klinische studie onder begeleiding van haar meester opzetten en managen. Haar meester is Ruben de Jong, klinisch projectmanager bij Xendo. Daarnaast zal ze ook een markt- en een (financieel) haalbaarheidsonderzoek uitvoeren betreffende deze imaging technieken.

 

 

Foto_Klaas_&_Hans.jpg

Van de Leur: Productinnovaties
Van de Leur Banketspecialiteiten BV is een middelgrote bakkerij, gevestigd in Bolsward. Van de Leur produceert banketproducten zoals vlaaien, quiches, de Vlegel, petits fours en roomboterkoekjes voor professionele afnemers, zoals (banket)bakkerijen, restaurants, cateringbedrijven, evenementen, recreatieparken, etc. De afgelopen jaren is er een forse groei bewerkstelligd door middel van vooral marktinnovatie: met bestaande producten, nieuwe (voornamelijk buitenlandse) markten betreden. Van de Leur wil in de toekomst op een meer gestructureerde wijze aan productinnovatie werken voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse markten. Gezel Klaas Kuipers, student Bedrijfskunde aan de RUG, is bezig met de afronding van de master Business Development. Hij doet binnen Van de Leur een afstudeeronderzoek met betrekking tot het innovatieproces. De centrale vraag hierin is: Hoe kan Van de Leur in de toekomst structureel en procesmatig aan succesvolle productinnovaties werken en hoe kan dit proces geborgd worden in de bedrijfsvoering? Meester in dit project is de heer Hans Sangers, die de functie van Business Manager vervult binnen Van de Leur.

De evaluatie van dit paar >>
Naar deze Meester >>
Naar deze Gezel >>
 

 

09222006011.jpg

PeoplePro: positionering van HRM-netwerk
In een van de vorige lichtingen van het Talentproject is onderzocht hoe een samenwerkingsband in de vorm van een HRM-netwerk eruit zou moeten komen te zien om voor de deelnemende zelfstandige HR-adviseurs meerwaarde op te leveren. Inmiddels zijn de uitgangspunten en voorwaarden binnen het netwerk in de vorm van samenwerkingsafspraken overeengekomen, en is het netwerk op de markt onder de naam PeoplePro. Nu kan de volgende stap in de verdere ontwikkeling van PeoplePro genomen worden. Bas Voet, student Bedrijfskunde met als afstudeerrichting HRM, gaat onderzoek doen naar de manier waarop PeoplePro zich in de markt moet zetten om een betere marktbediening te bewerkstelligen. Vanuit de redenering van de klant wordt gekeken op welke manier PeoplePro de markt zou moeten betreden om meer voordeel te halen uit het netwerk.

De evaluatie van dit paar >>
Naar deze Meester >>
Naar deze Gezel >>
 

 

IMG_3479web.jpg

Huitsing Embedded Systems: Domotica terminal
Huitsing Embedded Systems is een bedrijf die werkt aan de ontwikkeling van embedded hard- en software en is gevestigd in Nieuw Weerdinge. Zo is het bedrijf onder andere bezig met het ontwikkelen van een bedienings terminal voor domoticasystemem. Deze terminal moet veel functies op zich nemen met betrekking tot de automatisering van de woonomgeving. Rik Vugteveen, student Technische Informatica, heeft de opdracht gekregen om te werken aan de ontwikkeling van de software voor deze terminal. De uitdaging van deze opdracht is het combineren van flexibiliteit, snelheid, beperkte hardware en communicatiemogelijkheden. Deze eigenschappen zorgen voor een uniek product die op veel gebieden toepasbaar is. De meester van dit project is de heer Albert Huitsing, directeur van Huitsing Embedded Systems.

De evaluatie van dit paar >>
Naar deze Meester >>
Naar deze Gezel >>
 

 

 

Naar boven