NIEUWS Terug >>


Talentproject van start november 2003 (15/12/2003)
Na een lange periode van voorbereidingen is het startschot gelost voor een in Nederland unieke onderneming: het Talentproject. Het is een onderwijsmodel dat zich richt op kennisuitwisseling tussen de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en met name het Noordelijk bedrijfsleven. Bijzonder aan het project is vooral dat een zogeheten Meester-Gezelrelatie wordt toegepast.

Excellente studenten van de RuG worden als Gezel gekoppeld aan een expert uit het Noordelijk bedrijfsleven, de Meester. Iedere student wordt uitgedaagd om de Meester te evenaren of zelfs te overtreffen. De eerste Meester-Gezelparen zijn nu aan de slag gegaan.

Het belangrijkste doel van het Talentproject is kennis over te dragen en daarmee innovatie te stimuleren. Daarnaast wordt een kennisuitwisselingsmodel ontwikkeld op basis van de ervaringen die tijdens het project zijn opgedaan. De doelstellingen sluiten nauw aan op het regionale en nationale beleid wat betreft innovatiebevordering.

Onderzoekers van de RuG volgen de Meester-Gezelparen. Zij maken een draaiboek dat als informatiebron dient voor toekomstige projecten. Op de website is informatie te lezen over de achtergronden en voortgang van het project en alle Meester-Gezelparen.

Op dit moment zijn de eerste drie Meester-Gezelparen werkzaam om het Talentproject tot een succes te maken. De komende weken volgen nog meer paren.