NIEUWS Terug >>


Bijeenkomst van de Gezellen (08/04/2004)


Op woensdag 7 april was het de beurt aan de Gezellen van de eerste lichting Meester-Gezelparen om bij elkaar te komen en te praten over de gang van zaken met betrekking tot hun project. Bartjan Pennink leidde de bijeenkomst samen met Anke Brockmller.

Nadat er een rondje was gemaakt waarin elke Gezel uitleg gaf over zijn/haar project en de voortgang ervan, werden de ervaringen met de Meester en met het Talentproject besproken. Centraal stonden vooral de kennisoverdracht tussen Meester en Gezel en de ervaringen van de Gezel bij het bedrijf.

Iedereen was erg enthousiast over zijn of haar project. Het kunnen volgen van de Meester in alle facetten van zijn of haar vakgebied, wordt als erg leuk en nuttig ervaren. Het blijken vooral de 'kleine' aspecten van het vak te zijn, waar de studenten veel van leren: de toepassing van sociale vaardigheden en het invullen van praktische zaken.

Rond het middaguur werd de bijeenkomst afgesloten met een lunch en werd duidelijk dat deze bijeenkomst een toegevoegde waarde was voor het Talentproject en de Gezellen. In het vervolg zullen er dus vaker Gezelbijeenkomsten worden georganiseerd!