NIEUWS Terug >>


Dierenpark Emmen wint Talentproject 1! (03-06-2004)


Dierenpark Emmen wint eerste lichting van Talentproject!

Ter afsluiting van de eerste lichting van het Talentproject heeft een jury, bestaande uit leden van de Task Force van het Adviescollege van de Markt, het eindresultaat met een kritisch oog bekeken. De jury was onder de indruk van de kwaliteit van de stukken. In de beoordeling bleven twee Meester-Gezelparen over, die wat betreft kwaliteit dicht bij elkaar te lagen.

Eerste prijs
Winnaars van de eerste lichting van het Talentproject zijn bedrijfskundestudent Jessica Offenberg en mr. Cathalijne Elings, commercieel directeur van Dierenpark Emmen. Dit Meester-Gezelpaar heeft zich gebogen over de vraag op welke manier een attractiepark moet blijven investeren. Op welke wijze zou vooraf de 'attractiewaarde' kunnen worden gemeten van een nieuw te bouwen attractie? En hoe meet je dat een attractie over de top van de belangstelling is? Jessica heeft zich in de vragen vastgebeten en is tot de ontwikkeling van een model van attractiewaarde gekomen. De jury roemde het paar vanwege het uitstekende inhoudelijke eindproduct dat door een ten volle benutte Meester-Gezelrelatie tot stand is gekomen. Zowel de meester als de gezel lieten een duidelijke ontwikkeling zien op diverse onderdelen. De meester, Cathalijne Elings kreeg de Nationale Comenius Leergang aangeboden. Deze is beschikbaar gesteld door AOG contractonderwijs B.V. De gezel, Jessica Offenberg ontving een prijs ter waarde van 5.000,-, beschikbaar gesteld door de Stichting Leerstoel Kennismanagement.

Tweede prijs
Het Meester-Gezelpaar dat een tweede prijs ontving is het koppel dr. Klaas Jan Noorman, directeur KNN Milieu en zijn gezel Dirk Koppert, vijfdejaars student Bedrijfskunde. Zij deden onderzoek naar energetisch ketenbeheer, waarbij wordt gezocht naar energiebesparingsmogelijkheden in de voortbrengingsketen van goederen en diensten. In het project van Dirk Koppert en dr. Klaas Jan Noorman, stond de vraag centraal hoe en binnen welke bedrijven of branches in het Noorden van Nederland principes van ketenbeheer kunnen worden toegepast bij het zoeken naar energiebesparingsmogelijkheden. Het project resulteert in een totaal nieuwe benadering van het energiebeheer. De jury oordeelde dat bij het paar van KNN Milieu sprake was van een bijzondere dynamiek en grensverlegging binnen de Meester-Gezelrelatie. Er was hier sprake van een bijzondere Meester-Gezelrelatie die in alle onderdelen is toegepast. Twee mensen vanuit een verschillende omgeving die op het raakvlak van hun kennis vernieuwend zijn. De Meester en de Gezel ontvingen een Delfts Blauw bord, beschikbaar gesteld door het Ubbo Emmius Fonds.

Beoordelingscriteria
Bij de beoordeling is gekeken naar het inhoudelijke eindproduct en naar de ontwikkeling van de Meester-Gezelrelatie. De kwaliteit van het eindproduct moest goed en innovatief zijn. Daarnaast moest het voldoen aan het vooraf gestelde onderzoeksdoel. Bij de beoordeling van de Meester-Gezelrelatie is gelet op de dynamiek tussen de Meester en de Gezel. Is er sprake van tweerichtingsverkeer? Hebben de Gezel en de Meester elkaar uitgedaagd?

De prijsuitreiking heeft plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst in het kader van het 78ste Lustrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door VNO-NCW Noord, samen met de Transfer Liaison Groep, het Adviescollege voor de Markt en het Ubbo Emmius Fonds. De dag werd afgesloten met een feestelijk buffet in het Academiegebouw. Slideshow Prijsuitreiking