NIEUWS Terug >>


Verslag Gezelbijeenkomst (26-08-2004)
De Gezelbijeenkomst van 26 augustus was een succes. De studenten uit de tweede lichting van het Talentproject discussierden over de Meester-Gezelrelatie in het algemeen en deelden hun eigen ervaringen. Een verslag van deze bijeenkomst, vindt u hieronder.


Verslag Gezelbijeenkomst 26 augustus 2004

Aanwezigen:

Wouter van der Goot Jansen&Heuning
Jelle Lute Vertis
Susan Schwarte Gasunie Research
Martin van Wilgenburg Avebe
Jessica Offenberg (Lichting 1)
Marike Bakker (Q-modus)
Anke Brockmller (Q-modus) 

Op donderdagmiddag 26 augustus vond in het pand van Q-modus de tweede Gezelbijeenkomst plaats. De gezellen uit de tweede lichting van het Talentproject waren uitgenodigd om te discussiren over de meester-gezelrelatie en hun ervaringen te delen met elkaar. De middag werd voorgezeten door Anke Brockmller, onderzoeker bij het Talentproject, de discussie werd geleid door Marike Bakker, projectcordinator van Q-modus. 

Nadat Anke Brockmller iedereen welkom heeft geheten, volgt een voorstelronde waarin de gezellen uitleg geven over het project waarin zij werkzaam zijn, de meester die hun begeleid en de voortgang tot nu toe. 

Jessica Offenberg, winnares van de eerste lichting van het Talentproject, is aanwezig om een presentatie te geven over haar winnende project en over de meester-gezelrelatie met haar meester. Jessica geeft aan tijdens het project veel geleerd te hebben over de relationele vaardigheden die een manager moet bezitten. Ook vertelt ze over de moeilijkheden die ze onderweg is tegengekomen en vraagt zich af of de huidige gezellen die ook ervaren. Tenslotte vertelt ze over de gevolgen van de deelname aan en het winnen van het Talentproject: ze is gevraagd te spreken tijdens een groot evenement voor ondernemers in Noord Nederland en ze heeft door het Talentproject inmiddels een baan aangeboden gekregen. Uiteindelijk kreeg ze het cijfer 9 voor haar scriptie. Jessica kijkt met veel plezier terug op haar deelname aan het Talentproject. 

Na de presentatie van Jessica wordt een begin gemaakt met de discussie. Tijdens dit onderdeel geven de gezellen hun mening over de meester-gezelrelatie in het algemeen en de voorwaarden voor een succesvolle relatie. Zo wordt de vraag gesteld aan welke eisen iemand moet voldoen om als meester gekwalificeerd te worden. De gezellen zijn het er over eens dat het belangrijk is dat een meester enthousiasme kan overdragen, tijd wil investeren en respect en waardering moet geven aan de gezel. Een goede gezel moet volgens de studenten goed kunnen luisteren, zelfstandig kunnen werken, maar vooral initiatief nemen.

Als een expert en een student als meester-gezelpaar gekoppeld worden, is het van groot belang dat het klikt en dat ze elkaar vertrouwen. Ook moet er sprake zijn van bewondering voor de meester de gezel moet overtuigd zijn van het meesterschap van de expert. 

De gezellen zijn het er over eens dat procesmatige en relationele vaardigheden het meest waardevolle zijn wat je kunt leren in een meester-gezelrelatie. Het belang van netwerken, politiek bedrijven en de manieren waarop je je doelstellingen kunt bereiken: de gezellen willen en kunnen dit leren door in een meester-gezelrelatie te zitten. Als gezel kom je op plaatsen en in situaties waar je normaal als student nooit zou mogen komen. Dit is volgens de studenten de belangrijkste meerwaarde van het Talentproject ten opzichte van normale stageperiodes. 

Na de discussie wordt een begin gemaakt met het onderdeel intervisie. Hierin kunnen de gezellen vertellen over hun eigen ervaringen en tips en valkuilen met elkaar uitwisselen. Opvallend is dat de gezellen allen aangeven een goede en soepele relatie met hun meester te hebben. Een belangrijk struikelblok voor een aantal is het gebrek aan tijd: het is af en toe moeilijk voor de meester om tijd te maken voor de gezel. Hierna spreken de gezellen over de belangrijkste leerervaringen en de moeilijkheden die ze onderweg tegenkomen. Moet je als gezel bijvoorbeeld niet oppassen dat je een eenzijdig beeld van een organisatie krijgt? En hoe ga je om met de verschillende eisen die door het bedrijf en door de universiteit gesteld worden? 

Met het uitwisselen van deze ervaringen, komt er een einde aan de tweede gezelbijeenkomst van het Talentproject. De deelnemers zijn het er over eens dat het een nuttige middag was: afgesproken wordt dat er wordt gekeken of het mogelijk is een tweede gezelbijeenkomst te organiseren voor de deze lichting. 

Groningen, 26 augustus 2004