NIEUWS Terug >>


Meesterbijeenkomst bij Q-modus BV (22-11-2004)

Aanwezigen:
Prof. dr. Geert Sanders, Ubbo Emmius Fonds (dagvoorzitter)
dr. Claudia Hoeksma van Orden, GITP
Jur Lommerts, Jansen & Heuning (Meester)
Coen Meijers, Essent (Meester)
dr. Jos van der Meer, Avebe (Meester)
Ronald Damhof, Vertis (Meester)
Helmer Horlings MSc, MTD, Gasunie Research (Meester)
dr. Bert de Brock, lector BI, Hanzehogeschool (Meester)
dr. Klaas Jan Noorman, KNN Milieu (1e lichting Meester)
Gea Vellinga, directeur/projectleider Q-modus BV
Marike Bakker, projectmanager Q-modus BV
drs. Anke Brockmller, onderzoeker Q-modus BV

De Meesters van de tweede lichting zijn op 22 november 2004 met elkaar in gesprek gegaan tijdens de Meesterbijeenkomst. De middag start met een korte introductie van Prof. Dr. Geert Sanders, die tijdens de bijeenkomst als dagvoorzitter optreedt. Geert Sanders geeft aan dat het doel van de middag is een dialoog met elkaar aan te gaan; het delen van elkaars gezichtspunten, beelden en ideen.

Meester eerste lichting
Een Meester van de eerste lichting, Klaas Jan Noorman blikt als eerste terug op het Talentproject. En van de dingen waar het bedrijf zich mee bezig houdt is energetisch ketenbeheer: hoe kan in de keten energie bespaard worden? Het Talentproject was een mooie opening om hier verder mee bezig te gaan. Achteraf is het een gouden greep geweest. Niet alleen is er een mooi resultaat uit het project gekomen, maar zelfs onze eigen organisatie is veranderd door de komst van onze Gezel, Dirk. Concreet heeft het ons nieuwe inzichten opgeleverd. En daarnaast hebben we vanochtend het arbeidscontract ondertekend.

Na het verslag van Klaas Jan Noorman, kijkt Jur Lommerts terug op de periode met zijn Gezel. Wouter is bezig met de laatste loodjes. Als eerste vertelt Jur wat over zijn bedrijf en hoe hij tot het Talentproject gekomen is: Ons onderwerp gaat over strategische herorintatie. Belangrijk in dit project is dat je vertrouwen hebt in de student. Ik denk dat hij gegroeid is gedurende deze periode. Dat we in de krant kwamen was leuk meegenomen. Daarnaast heb je toch met een topstudent een sparringpartner met een goede theoretische achtergrond daarmee ben ook ik een stuk verder gekomen. Mijn voorstel is dan ook om alle stages te vervangen door Meester-Gezelrelaties!

Waarde talenproject
De aanwezige Meesters discussiren vervolgens over de waarde van het Talentproject voor de deelnemende bedrijven. Uitkomst van de discussie is dat een goed projectresultaat het bedrijf veel waarde oplevert en dat de interactie met de student als een spiegel voor het bedrijf kan fungeren. En Meester merkt op dat wanneer de student niet in dienst treedt bij het bedrijf, de inbreng van de meester niet geheel gerechtvaardigd wordt.

E-assessment
Ook aanwezig bij de meesterbijeenkomst is Claudia Hoeksema van GITP, zij ziet alle Meesters en Gezellen aan het begin van een project tijdens het e-assessment. Ze geeft aan dat ze nieuwsgierig is naar hoe het verder gaat na het assessment met bijvoorbeeld de coaching door de Meester.
Enkele opmerkingen die werden gemaakt, waren:
Als gevolg van het e-assessment konden we over de competenties en de verbeterpunten praten heel open, gemakkelijk en in vertrouwen. Het voordeel was dat het al benoemd was, daar werd het werken gemakkelijker door gemaakt."
Het e-assessment geeft een mooie introductie - dat is een voorsprong in de relatie.
Je krijgt veel sneller dan anders een emotionele band met iemand. Mijn Gezel kan nu werken aan eigen ontwikkelpunten, zonder dat ik hem/haar in een bepaalde richting duw.
Ook wordt genoemd dat het aardig zou zijn om een e-assessment bij de Meesters af te nemen. Dit wordt serieus in overweging genomen door de projectorganisatie.

Talentproject en HBO
Sinds kort is het eerste Meester-Gezelkoppel op HBO-niveau begonnen. Geduid wordt dat een reden voor toevoeging van het HBO aan het Talentproject is dat ook veel onderzoeksvragen geschikt zijn voor het HBO. Het HBO richt zich steeds meer op competentieonderwijs en de hogescholen willen zich steeds meer ontwikkelen naar kennisinstellingen. Een opmerking van een Meester: HBO-ers zullen meer inhoudelijk op het vak zitten. Als het gaat om een onderwerp dat vraagt om expliciet, inhoudelijk gericht de diepte in gaan, dan prefereer ik een HBO-student boven een universiteitstudent. Bij generalistisch onderzoek is WO te prefereren.

Na de discussieronde gaven de Meesters aan het nuttig te vinden met elkaar van gedachten te wisselen over de Meester-Gezelrelatie en het Talentproject. Na afloop van de bijeenkomst, werd er onder het genot van een hapje en een drankje nog nagepraat over de verschillende projecten.