NIEUWS Terug >>


Tweede groep Meesters en Gezellen aan de slag! (03/04/2004)


De tweede lichting van studenten is begonnen. Zo is Wouter van der Goot, student Bedrijfskunde met specialisatie Business Development, zijn onderzoek begonnen bij Jansen & Heuning Bulk Handling Systems, een bedrijf dat transportinstallaties voor los gestorte producten (zand, zout, kunstmest, graan e.d.) ontwerpt, produceert en monteert. Wouter assisteert bij de strategische herorintatie van het bedrijf en heeft daarnaast de opdracht om een innovatietraject van een nieuw te ontwikkelen product op te zetten en te implementeren. Ing. Jur Lommerts is de Meester van Wouter en begeleidt hem tijdens zijn project.

Drs. Ronald Damhof is werkzaam bij Vertis, een automatiseringsbedrijf en is Meester van Jelle Lute, vierdejaars student Technische Bedrijfswetenschappen. Binnen de zorg wordt steeds meer gewerkt metzelfsturende teams en deze teams hebben managementinformatie nodig. Daarom worden er door Vertis managementinformatiesystemen opgezet. Jelle is voor een klant van Vertis bezig een scoping te doen van een managementinformatiesysteem en gaat deze implementeren.

Consumenten hebben recent interesse getoond in energie die is opgewekt met minimale milieubelasting. Dankzij gunstige financile voorwaarden hebben kleinverbruikers het product groene stroom omarmd. Naast stroom gebruiken kleinverbruikers voornamelijk aardgas als energiebron voor het huishouden. Er is echter nauwelijks een markt voor groen gas. Onder begeleiding van ir. Onno Florisson, senior onderzoeker bij Gasunie Research, doet vierdejaars student Bedrijfskunde Susan Schwarte Bedrijfskunde onderzoek naar de analogien tussen de elektriciteit- en gasmarkt, waarna gekeken kan worden of en hoe groen gas succesvol in de markt kan worden gezet.

AVEBE is wereldwijd marktleider in de verkoop, marketing, productie en ontwikkeling van aardappel- en cassave-zetmeel en zetmeelspecialiteiten. Om marktleider te zijn en te blijven investeert AVEBE veel in de ontwikkeling van nieuwe producten en markten, en is zij ook continue bezig het innovatieproces te optimaliseren. Het voorspellen van de marktkansen is een belangrijk onderdeel van dat proces. Juiste voorspellingen maken het mogelijk om een op de strategie afgestemd projectportfolio te garanderen die het voortbestaan ook op de langere termijn garandeert. Martin van Wilgenburg, vijfdejaars bedrijfskundestudent en Dr. Jos M. van der Meer, Director Technology/Research & Development, gaan zich dan ook richten op de ontwikkeling van een model waarmee voorspellingen kunnen worden gedaan over de marktkansen van nieuw te ontwikkelen producten. Dit model moet eveneens toegepast kunnen worden voor de analyse van project portfolios.

In november 2003 is de eerste groep van zes Meester-Gezelparen van start gegaan met het Talentproject.

Nadere informatie over de nieuwe paren is binnenkort op de site te vinden.