NIEUWS Terug >>


Faculteit Bedrijfskunde verleent ondersteuning aan Talentproject (11/12/2003)

De faculteit van Bedrijfskunde heeft besloten om voor het Talentproject de trekkersrol op zich te nemen. Het initiatief van prof. dr. S.K.Th. Boersma, hoogleraar Kennismanagement, is met zo'n enthousiasme ontvangen dat vanuit de faculteit is aangeboden om een bijzondere rol in het project te gaan spelen. De trekkersrol van Bedrijfskunde zal bestaan uit het toezien op de directe toepassing van kennis op het gebied van Bedrijfskunde in het noordelijk bedrijfsleven, met als doel innovatie. Verder wordt gewerkt aan een intensiever contact tussen bedrijfsleven en RuG. De faculteit Bedrijfskunde heeft in dit project weliswaar de trekkersrol, maar het project betrekt studenten van alle faculteiten van de RuG.