NIEUWS Terug >>


Invoering nieuw beoordelingsmoment (17-11-05)
Er is binnen het Talentproject een proceswijziging doorgevoerd. Een extra beoordelingsmoment is ingesteld waarin bekeken wordt of het project aan de verwachtingen van de deelnemers voldoet. Dit gesprek is de gelegenheid waarbij deelnemers aan kunnen geven wat er goed / niet goed gaat en waar moet worden aangegeven of het project doorgaat of voortijdig beindigd wordt. 

Zes weken na de officile start van een project wordt contact opgenomen met de meester, de gezel en de docentbegeleider van een project. Indien 1 van genoemde deelnemers geen vertrouwen heeft in een goed resultaat, wordt het project definitief gestaakt binnen het Talentproject. In overleg worden vervolgens mogelijke vervolgstappen bekeken (i.e. project gaat door buiten Talentproject, nieuwe student voor meester of nieuwe route voor gezel).

Dit meetmoment is ingevoerd om de kwaliteit van de projecten te waarborgen en vroegtijdig problemen te kunnen signaleren.