NIEUWS Terug >>


Talentproject in IK-magazine (01-01-2006)
In het IK-magazine (Intellectueel Kapitaal) van december 2005 is een artikel verschenen over het Talentproject. In het artikel wordt het project beschreven en worden enkele meester-gezelparen als voorbeeld genoemd. Zodra deze beschikbaar is zal op de site een link naar het betreffende artikel worden geplaatst.

Hieronder staat de samenvatting van het artikel zoals deze op de website van het IK-magazine wordt vermeld.

Kennis, innovatie en informeel leren
Het bevorderen van kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen, dat is wat Jacques Boersma − Nederlands eerste KM-professor − voor ogen stond bij de opzet van het Talentproject. Kennisoverdracht in een moderne variant van het aloude meester-gezelprincipe, een vorm van informeel leren die innovatie kan stimuleren.
Binnen het Talentproject worden talentvolle studenten van Hbo-instellingen in Noord-Nederland en de Rijksuniversiteit Groningen gekoppeld aan experts uit het noordelijke bedrijfsleven om samen te werken aan een innovatieve onderzoeksopdracht. De student en de expert gaan samenwerken volgens het meester-gezelprincipe: de gezel observeert, volgt en imiteert de meester. De meester stimuleert de gezel, legt hem uit hoe en waarom hij (de meester) de dingen doet zoals hij die doet, en voorziet de gezel van feedback.
Anke Brockmller, Maaike Jongsma en Gea Vellinga vertellen in dit artikel over theorie n praktijk.