IMG_0672a.jpg

Jacques Boersma in de Hanze Sociteit


 

 

   NIEUWS Terug >>


Terugblik bijeenkomst 19 januari in de Hanze Sociteit (23-01-06)
Op 19 januari jongstleden vond de Talentprojectbijeenkomst plaats voor meesters, gezellen en andere betrokkenen van het Talentproject in de twee jaar dat het project nu loopt. Locatie was de gastvrije Hanze Sociteit, Oude Boteringestraat te Groningen. 

De middag begon om 14.00 uur met een bijzondere gezel- en meesterbijeenkomst. Anders dan gebruikelijk waren bij deze gesprekken  ook de gezellen en meesters uit eerder lichtingen aanwezig. De gezellen en meesters spraken in afzonderlijke bijeenkomsten uitgebreid over de invulling van de meester-gezelrelatie, de behaalde resultaten en de gevolgen voor de deelnemende organisaties. Ook de tijdsbesteding en de meerwaarde van het Talentproject ten opzichte van normale afstudeertrajecten waren onderwerpen van gesprek. Een resultaat van deze bijeenkomst is het plan dat is opgevat door meerdere gezellen om gezamenlijke activiteiten te organiseren in de toekomst voor zowel huidige als oud-gezellen. Bij de meesters is eveneens de intentie uitgesproken om elkaar vaker te ontmoeten.

Om 17.00 vermengden beide groepen zich met de overige genodigden: betrokkenen bij het Talentproject, zoals sponsoren, beleidsmakers en vertegenwoordigers van de kennisinstellingen. Zij werden welkom geheten door Gea Vellinga, directeur van Q-modus BV, waarna dr. S.K.Th Boersma, emeritus hoogleraar Kennismanagement van de faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en initiatiefnemer van het Talentproject, een uiteenzetting gaf over de theoretische achtergrond van de meester-gezelrelatie die in het project wordt gebruikt. Zo kwamen bijvoorbeeld de opbrengsten voor meester en gezel en de kennisspiraal tot kenniscreatie aan bod tijdens deze interessante lezing. 

Na afloop kon men onder het genot van een hapje en een drankje nader kennismaken of bestaande contacten aanhalen. Om 19.00 uur werd de bijeenkomst afgesloten.

Deze eenmalige bijeenkomst is mogelijk gemaakt door het Ubbo Emmius Fonds.

IMG_0670a.jpg