persmeeting1.jpg
Jos Pques, Hans Gerritsen en
Geert Sanders

persmeeting2.jpg
Martijn Tromm, Hans Gerritsen en
Diederik Kraaikamp

persmeeting3.jpg
De aankomende Gezellen Christel
Slim, Jessica Offenberg en
Maritta van Dijk

 

   NIEUWS Terug >>


Persbijeenkomst Talentproject op 12 februari: verslag en fotoreportage (19/02/2004)

Op 12 februari 2004 heeft in het Rijtuigmuseum in kasteel Nienoord te Leek een persbijeenkomst over het Talentproject plaatsgevonden. Klik hier voor een fotoreportage van deze dag.

De heer Jos Pques, voorzitter van de Task Force Meesters en Gezellen en lid van het Adviescollege voor de Markt, opent de bijeenkomst. Naast hem zitten Hans Gerritsen (voorzitter SNN bestuurscommissie economische zaken) en prof. Geert Sanders (hoogleraar Bedrijfskunde). Geert Sanders vervangt initiatiefnemer van het Talentproject prof. Jacques Boersma (hoogleraar Kennismanagement) die helaas niet aanwezig kan zijn in verband met ziekte.

Jos Pques kondigt de resultaten aan van de afronding van de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van de Task Force Meesters en Gezellen en prof. Geert Sanders vertelt namens prof. Jacques Boersma hoe het initiatief tot het Talentproject is ontstaan. 

Vervolgens wordt het eerste Meester-Gezelpaar in middeleeuwse kledij gestoken en traditioneel gesmeed door Hans Gerritsen. 'Meester' drs. Martijn Tromm en zijn 'Gezel' drs. Diederik Kraaikamp bieden Hans Gerritsen op hun beurt een perkamentrol aan die een symbolische tekst over het Talentproject bevat. Hans Gerritsen geeft als reactie op het initiatief van prof. Jacques Boersma aan dat het hem een mooi en vruchtbaar project toelijkt.

Na het smeden eindigt de heer Pques de bijeenkomst door te zeggen dat de Task Force Meesters en Gezellen laat zien dat kennisontsluiting tussen ondernemers en studenten leidt tot meer innovatie en ook bijdraagt aan waardering en interesse voor het ondernemerschap. Met de Task Force kan een bijdrage worden geleverd aan het bereiken van een sterkere concurrentiepositie in een periode dat steeds meer laag gekwalificeerde, maar ook repeterende arbeid naar het Oosten verdwijnt. Alleen door voortdurend te blijven investeren in kennis en ook ondernemerschap kan Nederland en in het bijzonder het noorden een sterke concurrentiepositie behouden.

Na de persconferentie worden diverse Meesters en Gezellen genterviewd door de lokale omroepen RTV Drenthe en Omrop Frysln. Ook het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant zijn aanwezig om verslag te doen van de bijeenkomst (zie 'In de pers').

Aansluitend vindt er een smakelijke lunch plaats. Tijdens het eten vertellen de Meesters en Gezellen in een korte presentatie iets over de onderzoeksvraag en de door hen ervaren Meester-Gezelrelatie. Daarna is het voor iedereen weer tijd om terug te keren naar huis of naar werk. We kunnen terugkijken op een geslaagde ochtend en middag!