henk-sol.jpgloek-hermans.jpg
louwe-dijkema.jpg
PICT0015.jpgforum.jpg

 

   NIEUWS Terug >>


Verslag bijeenkomst 'Talent in het MKB'
Op 1 juni werd in het Van der Valk Hotel in Drachten de bijeenkomst Talent in het MKB gehouden, georganiseerd door het Talentproject. Onderdeel van de bijeenkomst was de jaarlijkse prijsuitreiking van de deelnemers aan het Talentproject. 

Gea Vellinga van Q-modus opende de bijeenkomst om 15.00 uur en gaf het woord aan dagvoorzitter prof. Henk Sol. Sol gaf in zijn introductie zijn enthousiasme voor het project aan. Volgens Sol heeft het MKB mensen nodig die kunnen excelleren. Hij verklaarde dan ook dat zijn faculteit de ervaringen van het Talentproject en het achterliggende concept breder wil gaan inzetten. Hierna kondigde Sol de hoofdspreker van de bijeenkomst aan: Loek Hermans, voorzitter MKB Nederland 

Hermans gaf in zijn toespraak aan te verwachten dat het bedrijfsleven over 5 jaar staat te springen om talent. Voor grote bedrijven is het makkelijker om op dit tekort in te spelen dan voor MKB-ers. Het grootste deel van de innovatie in Nederland komt voort uit het MKB en Hermans benadrukte dat de wisselwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven hierbij erg belangrijk is. Hermans volgt het Talentproject met grote belangstelling en noemt het een project naar zijn hart vanwege gerealiseerde wisselwerking tussen kennisinstelling en bedrijf. Hij juicht de ideen van Henk Sol om het project meer breedschalig in te zetten dan ook van harte toe. Het is belangrijk om kennis en ondernemerschap aan elkaar te koppelen. Volgens Hermans is het Talentproject een verademing, omdat het niet alleen het probleem benoemt, maar er ook daadwerkelijk wat aan doet. Hij vindt het project van groot belang voor het MKB in Nederland en verklaarde dat het idee door het Innovatieplatform zou moeten worden overgenomen. 

Aansluitend werd de prijsuitreiking voor de derde lichting deelnemers van het Talentproject gehouden. Nadat alle koppels en hun projecten kort waren voorgesteld door projectmanager Maaike Jongsma licht juryvertegenwoordiger Louwe Dijkema, voorzitter VNO-NCW Noord en directeur Koninklijke Van Gorcum, de jurering toe. De jury bestond verder uit prof. Geert Sanders, directeur Ubbo Emmiusfonds Rijksuniversiteit Groningen en hoogleraar organisatiekunde, Egbert van Werven, voorzitter Technologie Centrum Noord-Nederland en Jos Pques, oprichter Pques B.V. In de beoordeling hebben zij niet alleen gekeken naar de resultaten van de verschillende projecten, vastgelegd in het meesterproefstuk. Ook de mate van innovatie voor de organisatie en de uitvoering en impact van de meester-gezelrelatie, die centraal staat binnen het Talentproject, speelde een grote rol. Als winnend duo komt het meester-gezelpaar van PeoplePro, bestaande uit meester Gerard Angenent en gezel Karin Doornbos, uit de bus. Angenent is oprichter en directeur van PeoplePro, een jonge organisatie op het gebied van Human Resource Management (HRM). Doornbos, zelf tijdens het project studente HRM aan de faculteit Bedrijfskunde, heeft een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om een netwerk van zelfstandige HR adviseurs op te zetten. De jury gaf aan dat het project blijkt heeft gegeven van een goede synergie en dat het onderzoek de juiste balans heeft tussen theorie en praktijk. De winnaars ontvangen uit handen van Loek Hermans en juryvertegenwoordiger Louwe Dijkema hun prijs. Voor de meester een cheque ter waarde van 2.500 beschikbaar gesteld door de NOM, de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Frysln, en voor de student een bedrag van 1.000 van de faculteit Bedrijfskunde. 

Na een korte pauze, waarin het winnende paar de felicitaties in ontvangst kon nemen, wordt de bijeenkomst voortgezet met een forumdiscussie. Een panel van 5 leden gaf, onder leiding van Henk Sol, hun visie op het thema Talent in het MKB en het succes en de voortzetting van het Talentproject. Gerrit Ybema (voorzitter Adviescollege voor de Markt), Louwe Dijkema (voorzitter VNO-NCW Noord), Sytze Keuning (directeur Bioclear en meester in het Talentproject), Justin Drupsteen (student Bedrijfskunde RuG en gezel in het Talentproject bij De Vries Kozijnen in Gorredijk) en Willem Bakker (directeur Management, Economie en Techniek van de Hogeschool Drenthe) gingen over deze onderwerpen een discussie aan met de zaal. 

Als afsluiting nam de dagvoorzitter nog kort het woord en bedankte de aanwezigen. Vervolgens kon met elkaar worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. 

De organisatie van het Talentproject kijkt terug op een heel geslaagde middag en wil een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan het project en aan de bijeenkomst van harte bedanken. 

Voor vragen of opmerkingen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Maaike Jongsma, tel. 050-3638839 of m.jongsma@q-modus.nl.