NIEUWS Terug >>


Bioclear winnaar 4e Talentprijs
Persbericht 

Bioclear winnaar van Talentprijs 

Tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking van het Talentproject is het meester-gezelpaar van het Groningse bedrijf Bioclear tot winnaar uitgeroepen. Meester in het project was directeur en oprichter van Bioclear, Sytze Keuning, en gezel was Joost Sterenborg, student Business Development aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het project hebben meester en gezel intensief samengewerkt, wat zelfs geleid heeft tot een aantal nieuwe projecten voor het bedrijf. 

Bijeenkomst
Op 22 mei is in de Hanze Sociteit te Groningen de prijsuitreiking van de 4e lichting meester-gezelparen in het Talentproject gehouden. Tijdens de bijeenkomst werd door de jury bekend gemaakt welk meester-gezelpaar tot het beste project van het afgelopen jaar is uitgeroepen. Als onderdeel van de bijeenkomst werd gesproken door Louwe Dijkema, voorzitter VNO-NCW Noord en directeur van Koninklijke Van Gorcum, die het Talentproject een warm hart toedraagt. Tevens kwamen twee oud-deelnemers van het Talentproject aan het woord om te vertellen over hun ervaringen met het project. Klaas Jan Noorman, directeur van KNN Milieu, lichtte zijn plannen toe om de meester-gezelrelatie uit het Talentproject uit te breiden naar multidisciplinaire teams van talentvolle studenten die in een gilde aan een vraagstuk werken. Oud-gezel Wouter van der Goot vertelde over stichting Waakvlam, een initiatief van een viertal oud-gezellen om jongeren meer bewust te maken van hun energiegebruik. Twee voorbeelden van zeer goede initiatieven die uit het Talentproject zijn voortgekomen. 

Winnaars
Het meester-gezelpaar van Bioclear, bestaande uit directeur en oprichter Syzte Keuning en Business Development student Joost Sterenborg, is door de jury uitgeroepen tot het beste koppel van de deelnemende meester-gezelparen aan deze lichting van het Talentproject. Bioclear is een advies en onderzoeksbureau op het gebied van milieu en duurzame biotechnologie. Op onder andere de gebieden bodem, wacht en lucht adviseert Bioclear over mogelijkheden en oplossingen waarin biologische processen en technieken een belangrijke rol spelen. Verder ziet Bioclear de energiemarkt als een mogelijk nieuw werkveld. Sterenborg heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn in de markt van duurzame energiebronnen waarbij biotechnologie en procestechnologie een rol spelen en welk effect dit zal hebben op de bedrijfsvoering. In de beoordeling heeft de jury niet alleen gekeken naar de resultaten van de verschillende projecten, vastgelegd in het meesterproefstuk, maar ook naar de mate van innovatie voor de organisatie en de uitvoering en impact van de meester-gezelrelatie, die centraal staat binnen het Talentproject. De winnaars ontvingen uit handen van juryvertegenwoordiger Louwe Dijkema hun prijs. Voor de meester een cheque ter waarde van 2.500 beschikbaar gesteld door de NOM, de gemeente Groningen en de provincie Groningen en voor de student een bedrag van 1.000 van de faculteit Bedrijfskunde. 

Talentproject
Het Talentproject is een uniek project in Nederland dat de aloude meester-gezelrelatie toepast om kennisuitwisseling tot stand te brengen tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen.Binnen het project worden excellente studenten van de universiteit en hogescholen in Noord-Nederland als gezel gekoppeld aan experts, de meesters, uit het bedrijfsleven. De expert en de student werken een half jaar intensief samen aan een onderzoek, met het doel kennis uit te wisselen en tot innovatie te komen. Door het meelopen met de dagelijkse activiteiten van meester kan de gezel de vaardigheden van de meester bestuderen en overnemen. De meester kan profiteren van de kennis en de frisse blik van de gezel en dit kan de organisatie nieuwe inzichten brengen. Het project is in 2003 genitieerd door dr. S.K.Th. Boersma em. hoogleraar Kennismanagement van de faculteit Bedrijfskunde en wordt uitgevoerd door Q-modus BV. Het project wordt financieel ondersteund door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), de Rijksuniversiteit Groningen, vier hogescholen uit Groningen, Friesland en Drenthe en de drie noordelijke Kamers van Koophandel. Meer informatie over het Talentproject en de genomineerde meester-gezelparen op www.talentproject.nl.

winnaars.jpg