NIEUWS Terug >>


Een middagje intervisie met de Meesters (26/03/2004)
Vrijdag 26 maart zijn de Meesters van de eerste lichting Meester-Gezelparen bijeengekomen om onder leiding van Geert Sanders van de faculteit Bedrijfskunde de Meester-Gezelrelatie onder de loep te nemen.

In een openkringgesprek stelden de Meesters zich eerst aan elkaar voor om vervolgens openhartig aan elkaar te vertellen over de Meester in hn leven, over de leermomenten met hun Gezellen en over hun doelen ten aanzien van het Talentproject.

Aan de hand van leuke anekdotes en interessante belevenissen tussen de Meester en Gezel werd in de loop van de middag de meerwaarde van de Meester-Gezelrelatie steeds duidelijker.

In de gesprekken werd duidelijk dat vertrouwen een belangrijke rol speelt bij de Meesters: om tot een goede relatie met de Gezel te komen, is dit een cruciaal aspect. Daarnaast zien de Meesters het Talentproject als een mooie manier om tot nieuwe kennis in hun bedrijf te komen. Het kost veel tijd, maar je krijgt er een hoop voor terug.

De intervisiemiddag werd afgesloten met een hapje en drankje, waarbij getoost werd op de volgende vruchtbare samenkomst.