DOELSTELLING

Algemene doelstelling van het Talentproject is om kennisuitwisseling tussen kennisinstellingen en organisaties tot stand te brengen. Dit doen wij door vanuit de universiteit en hogeschool talentvolle studenten (Gezellen) te koppelen aan experts (Meesters) uit het werkveld. De intensieve samenwerking tussen Meester en Gezel kan leiden tot zeer interessante projecten. De Gezel kan een rol spelen in het ontwikkelen van nieuwe opvattingen en het zichtbaar maken van aanwezige kennis.

Doelstellingen van het Talentproject
Meester-Gezelrelaties kunnen verschillende doelstellingen nastreven. Enkele voorbeelden zijn:
- Het versterken van de kennisopbouw van de deelnemende organisaties
- Het stimuleren van verandering binnen betrokken organisaties
- De mogelijkheid tot innovatie
- Het tot stand brengen van kennisuitwisseling tussen kennisinstellingen en organisaties
- Het creŽren van kennisintensieve arbeidsplaatsen
- Het ontwikkelen en stimuleren van toptalent


Voor de Meester / expert:
- Samenwerking met een excellente student met excellente begeleiding
- Een gesprekspartner en inspiratiebron
- Mogelijke aanzet tot innovatie (product, proces, markt of combinatie daarvan)
- Mogelijke verbetering van de organisatievoering
- Mogelijke oplossing voor opvolgings- of vervangingsproblemen
- Werving- en selectiemethode
- Uniek management development traject


Voor de Gezel / student:
- Unieke leerervaring met excellente begeleiding
- Praktijkervaring
- Kans op netwerk
- Kans op een baan