projectbeschrijving.jpgama2.jpg
v.l.n.r. Louwe Dijkema, Jacques
Boersma, Geert Sanders


ama3.jpg?
v.l.n.r. Gea Vellinga, Karin Kalver-
boer, Jos Pques

 

PROJECTBESCHRIJVING

Het Talentproject
is een uniek en innovatief project waarbij kennisuitwisseling centraal staat. Excellente studenten (Gezellen) van kennisinstellingen worden volgens het oude gildensysteem gekoppeld aan experts (Meesters) uit verschillende takken van het beroepsveld. Alleen de top van de hbo- en universitaire studenten komt in aanmerking voor deelname, waarbij een hoge cijferlijst niet allesbepalend is. Deelnemende studenten worden geselecteerd op basis van persoonlijke en professionele kwaliteiten, zodat in het interactieproces met de Meester een buitengewone leerprestatie kan worden verwacht. Voor de Meesters geldt dat zij niet alleen in hun eigen organisatie, maar ook daarbuiten als expert worden beschouwd. Iedere student wordt uitgedaagd om de Meester te evenaren of zelfs te overtreffen.

Meerwaarde
Nederlandse universiteiten en hogescholen behoren tot de top van Europa, maar organisaties maken nog weinig gebruik van de kennis die bij de kennisinstellingen aanwezig is. Studenten daarentegen doen tijdens hun studie veel theoretische kennis op, maar het ontbreekt hen aan ervaringskennis en daarmee de link naar praktische toepassingen. In de samenwerking leert de Gezel van de ervaring van de Meester en de Meester van de actuele theoretische kennis van de Gezel. Door de kennisuitwisseling tussen de kennisinstellingen en het werkveld te intensiveren, wordt getracht kenniscreatie te bevorderen.

Zowel de Meester als de Gezel hebben profijt van deze relatie. Door deelname aan het Meester-Gezeltraject komt de Gezel op plaatsen en in situaties waar hij zonder aanwezigheid van de Meester nooit zou komen. De Meester heeft gedurende het project een rechterhand die hem/haar ondersteunt bij de werkzaamheden. Daarnaast kan de rol van de Gezel concrete verbeteringen voor de organisatie met zich meebrengen. Een geslaagde samenwerking tussen een Meester en Gezel kan er tot slot toe leiden dat de Gezel zijn of haar werkzaamheden voor de organisatie voortzet.


Traject
Tijdens het Talentproject voert de Gezel, in nauwe samenwerking met de Meester, een voor de organisatie relevant project uit. De aard van de projecten kan variŽren van onderzoeksgericht tot zeer praktisch. Daarnaast krijgt de Gezel de gelegenheid om mee te kijken met de dagelijkse werkzaamheden van de Meester en hem of haar in de praktijk aan het werk te zien. Op deze wijze kan de Gezel vaardigheden en impliciete kennis van de Meester overnemen. Als onderdeel van het traject ondergaat de student een assessment. Dit assessment is bedoeld om de ontwikkelpunten van de Gezel in kaart te brengen en om de paren handvatten te geven om beter samen te werken. Gedurende het traject houdt de Gezel een logboek bij, zodat het proces van kennisuitwisseling goed is te volgen. Sluitstuk van het traject is het maken van een Meesterproefstuk, waarmee de Gezel kan 'promoveren' tot Meester. Het gehele traject staat onder excellente begeleiding, waarbij de focus ligt op het begeleiden van de Gezel (en in mindere mate op de Meester).

Fases van de Meester-Gezelrelatie
Na het formuleren van de opdracht en het opstellen van een projectopzet volgt de eerste fase. De Gezel volgt en observeert de Meester. Hij brengt de kennis en vaardigheden in kaart en probeert er achter te komen waarom de Meester een expert is en succesvol in wat hij doet. De Meester legt uit waarom en hoe hij bepaalde werkzaamheden uitvoert en voorziet de Gezel van feedback. De Gezel brengt hoogwaardige actuele kennis binnen en stelt kritische vragen. Het resultaat van deze observatie en analyse wordt verwerkt in het Meesterproefstuk. In het daaropvolgende deel van het traject mag de Gezel een samen gekozen taak van de Meester overnemen. Door het imiteren van de Meester wordt de taak stap voor stap overgenomen, waarna de Gezel de Meester mogelijk zelfs kan overtreffen (excelleren).

Start van het Talentproject

Het initiatief van het Talentproject is genomen door prof. dr. S.K.Th. Boersma, emeritus hoogleraar Kennismanagement van de faculteit Bedrijfskunde. Het Talentproject is in 2003 ambitieus van start gegaan als TaskForce van het Adviescollege voor de Markt. Het project is begonnen als een pilotproject met zes Meester-Gezelparen, bestaande uit studenten van verschillende faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen en experts vanuit diverse disciplines. Sinds 1 januari 2005 nemen ook studenten van hbo-instellingen deel. Inmiddels is het Talentproject uitgegroeid tot een volwaardig project voor de bevordering van kennisuitwisseling in Nederland en hebben verschillende lichtingen met nieuwe Meester-Gezelparen de revue gepasseerd.