Het Talentproject is een nieuw onderwijsmodel. Het richt zich op kennisuitwisseling tussen de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en het bedrijfsleven. Maar wat is daar nu zo bijzonder aan? Het Talentproject past een zogeheten Meester-gezelrelatie toe. En dat maakt het project uniek in Nederland. Tot en met mei 2004 zijn vijf tot tien excellente studenten van de RuG gekoppeld aan evenzoveel 'Meesters" uit het noordelijk bedrijfsleven. Iedere student staat als Gezel voor de uitdaging een Meester te evenaren of zelfs te overtreffen. Doel van het Talentproject is door kennisoverdracht tot innovatie te komen op verschillende niveaus. Welkom bij het Talentproject
Contact Talentproject
DoelstellingTalentproject
PROJECTBESCHRIJVING
PROJECTTEAM
Nieuws
Meester Gezel paren
Meester Gezel Agenda
Meester Gezel PERBERICHTEN