Welkom bij het Talentproject Het Talentproject is een nieuw onderwijsmodel. Het richt zich op kennisuitwisseling tussen de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en het bedrijfsleven. Maar wat is daar nu zo bijzonder aan? Het Talentproject past een zogeheten Meester-gezelrelatie toe. En dat maakt het project uniek in Nederland. Tot en met mei 2004 zijn vijf tot tien excellente studenten van de RuG gekoppeld aan evenzoveel 'Meesters" uit het noordelijk bedrijfsleven. Iedere student staat als Gezel voor de uitdaging een Meester te evenaren of zelfs te overtreffen. Doel van het Talentproject is door kennisoverdracht tot innovatie te komen op verschillende niveaus.
Contact Talentproject g.vellinga@q-modus.nl tel: 050 363 8840 of 06 51556619 Q-modus B.V. Zernikelaan 6 9747 AA Groningen
DoelstellingTalentproject De doelstellingen van het Talentproject: - Het bevorderen van innovatie voor de deelnemende bedrijven - Het bevorderen van ondernemerschap bij de studenten - Het creŽren van kennisintensieve arbeidsplaatsen - Het ontwikkelen van een model voor kennisuitwisseling - Het realiseren van meer samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en tussen bedrijven onderling
PROJECTBESCHRIJVING Tot en met mei 2004 zijn vijf tot tien studenten van de RuG gekoppeld aan evenzoveel Meesters uit het noordelijk bedrijfsleven. Ieder student wordt uitgedaagd om te Meester te evenaren of zelfs te overtreffen. Achtergrond De Meester-Gezelrelatie is een manier om kennisoverdracht toe te passen. Kennis is belangrijk voor het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en werkwijzen. Niet alleen theoretische kennis is belangrijk, maar ook de vaardigheden om die kennis toe te passen. Een Meester wordt gezien als iemand die in het bezit is van theoretische kennis en deze succesvol toepast. Traject De studenten schrijven een werkstuk aan de hand van een door een Meester geformuleerde onderzoeksvraag of opdracht. Daarna krijgen ze gedurende vier maanden de mogelijkheid om een zogeheten meesterproefstuk te maken. Dit kan bijvoorbeeld een ontwerp zijn, of een softwareprogramma, een idee, een business plan, een wetenschappelijk artikel en een scriptie. De studenten spelen daarmee een rol in het ontwikkelen van nieuwe inzichten en het zichtbaar maken van aanwezige kennis.
PROJECTTEAM - Prof.dr. S.K.Th. Boersma, hoogleraar Kennismanagement, faculteit Bedrijfskunde - Prof.dr. G.J.E.M. Sanders, hoogleraar organisatiecultuur en interorganisationele samenwerking, directeur Ubbo Emmius Fonds RuG - Drs. F.R.H. Smit, Ubbo Emmuis Fonds RuG - Drs. K.M.A. Kalverboer, Adviescollege voor de Markt - Drs. G. Eling, directeur Facilitair bedrijf RuG - Drs. K. M. Molenaar, VNO-NCW Noord - Ing. J.F. HorvŠth, Adviseur, Syntens - Mr. J. Kneppers, plv. directeur Kamer van Koophandel Groningen - Mw. G. Vellinga, Q-Modus BV - Drs. A.A.C. BrockmŲller, Onderzoeker, Q-Modus Bv
Nieuws
Meester Gezel paren
Meester Gezel Agenda
Meester Gezel PERBERICHTEN